Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku
zaprasza na:


Zawody Agility

w ramach

Pucharu Polski 2006

26.08.2006

Białystok
stadion MOSiR ul. 11 Listopada 28

sędzia zawodów – przebiegi na kategorie

Algirdas Valciukas - Litwa

PLAN MIASTA
wejścia z psami i wjazd na parking od ul. Wołodyjowskiego

LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW
zobaczFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

plan zawodów:
9.00 - przyjmowanie zawodników
10.00 - rozpoczęcie zawodów

Przebiegi na kategorie agility A1
Przebiegi na kategorie agility A2
Przebiegi na kategorie agility A3
Open agility PPA agility + jumping A1,A2,A3
Open jumping PPA agility + jumping A1,A2,A3
Agility 0-A0
Agility
Agility 0-A0
Jumping
16.00 - zakończenie zawodów

Informujemy:
Klasa Agility 0 nie jest klasyfikowana w Agility Open Jumping liczonym w Pucharze Polski.
Także klasa Agility 0 nie jest oficjalną klasą prób pracy.
W klasie Agility 0 mogą brać udział psy, które nigdy nie startowały w zawodach oficjalnych w klasie A1.
Psy biorace udział w zawodach muszą mieć ukonczone 18 miesięcy.

Zgłoszenia do 21.08.2006 proszę kierować na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce O/ Białystok
ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok

tel/fax: +48 85 675 22 46
tel/fax: +48 85 869 18 33
tel +48 85 869 18 34
e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. I O/Białystok   59 1020 1332 0000 1502 0025 9333

zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane!

opłata startowa wynosi: 60 zł, prosimy wpłacać na konto Oddziału
PKO BP S.A. I O/Białystok 59 1020 11332 0000 1502 0025 9333

UWAGA!
Na zawody będą przyjmowane psy, których właściciele należą do ZKwP i opłacili startowe podane w zgłoszeniu na konto Oddziału w Białymstoku.
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Informacji udziela Alina Bendiuk tel. 0 503 957 303, alpi@piasta.pl

Propozycje miejsc noclegowych w Białymstoku
Hotel MOSiR
ul. Wołodyjowskiego 5
tel. (085) 742 26 29, 742 20 31 do 33
fax (085) 742 80 43
Rezerwacja: hotel@bialystokmosir.com.pl

Hotel Turystyczny
ul. Transportowa 4
tel. (085) 745 51 58