SEKCJA APORTERÓW, PŁOCHACZY I PSÓW DOWODNYCH


kierownik sekcji - MAREK BOGATYROW

dyżury - piątki: 17.00 - 19.00
telefon - 0602-720 628
e-mail:mbwirwir@gmail.com