Bal Jubileuszowy
z okazji 40-lecia Białostockiego Oddziału
16 stycznia 2010

(Zdjęcia autorstwa Andrzeja Szutkiewicza)