KRAJOWA WYSTAWA OWCZARKÓW NIEMIECKICH (CAC)
Białystok 26 .08. 2006
Stadion MOSiR w "Zwierzyńcu", ul. 11 Listopada 28
godz. 10.00 - 16.00

bilety: 8 zł i 4 zł (ulgowe)

PLAN MIASTA

wejścia z psami i wjazd na parking od ul. Wołodyjowskiego

WYKAZ WYSTAWCÓW

PLAN SĘDZIOWANIA[ klasy wystawowe ] [ tytuły i wyróżnienia ] [terminy przyjmowania zgłoszeń ] [ adres i konto organizatora ]
[ opłaty za zgłoszenia ] [ opłaty za reklamy ] [ obsada sędziowska ] [ formularz zgłoszeniowy ]


Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki rasy owczarek niemiecki, zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oraz psy z zagranicy z rodowodami wydanymi przez organizacje kynologiczne uznawane przez FCI.
DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ DOWODU WPŁATY ORAZ KOPIĘ RODOWODU!

Już nie przyjmujemy zgłoszeń!

KLASY WYSTAWOWE:

Psa/sukę można zgłosić do jednej z następujących klas:

 • - szczeniąt / puppy - wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • - młodzików / - wiek od 9 do 12 miesięcy,
 • - mlodzieży / - wiek od 12 do 18 miesięcy,
 • - juniorów / - wiek od 18 do 24 miesięcy,
 • - otwarta / open - wiek powyżej 24 miesięcy,
 • - użytkowa / working - wiek powyżej 24 miesięcy, psy z certyfikatem użytkowości   (rasy, które wg FCI podlegaja próbom pracy),
 • - championów / champion - wiek powyżej 24 miesięcy z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego,
 • - weteranów / veteran - wiek powyżej 8 lat.

TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:

 • CWC - wniosek na Championa Wystawowego Polski (CAC PL)
 • ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY - Białystok'2006 (Jun.Winn.)
 • NAJLEPSZY PIES/SUKA W RASIE (BOS) - Białystok'2006
 • ZWYCIĘZCA RASY (BOB) - Białystok'2006
 • ZWYCIĘZCA WYSTAWY (BIS) - Białystok'2006

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia, ogłoszenia i reklamy prosimy przesyłać do dnia 17 sierpnia 2006 roku do godz. 18.00.
Wszelkie zmiany w zgłoszeniach, np. przesunięcia do innej klasy, są możliwe tylko w terminie przyjmowania zgłoszeń, tj. do 11.08.2006 roku.
Przyjmujemy również zgłoszenia nadsyłane faksem oraz pocztą elektroniczną (wymagają potwierdzenia telefonicznego!)

ADRES I KONTO ORGANIZATORA:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
tel/fax: +48 85 675 22 46
tel/fax: +48 85 869 18 33
tel: +48 85 869 18 34
e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. I O/Białystok
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333

Konto walutowe w EURO
PKO BP S.A. I O/Białystok
55 1020 1332 0000 1502 0300 2177
OPŁATY ZA ZGŁOSZENIA
WNOSZONE DO DNIA 17 SIERPNIA 2006


Dla członków Związku Kynologicznego w Polsce (wyłącznie psy zarejestrowane w jednym z Oddziałów Związku):
 • - za pierwszego psa (z katalogiem) - 55,00 PLN,
 • - za każdego następnego psa (bez katalogu) - 45,00 PLN,
 • - za zgłoszenie do klasy szczeniąt i interchampiony (bez katalogu) - 30,00 PLN.
 • - za psy zgłoszone na XXXIII Podlaską WPR - 27.08.2006 - 10,00 PLN TANIEJ!

Psy zgłoszone do klasy weteranów przez wystawców z Polski,
są zwolnione z opłaty (bez katalogu), pod warunkiem wystawienia psa.

UWAGA!
Opłata za każde zgłoszenie (bez względu na klasę)
wnoszona po 17.08.2006 oraz w dniu Wystawy wynosi 100,00 PLN.
Dotyczy to tylko psów zgłoszonych i przyjętych w terminie.

Dla wystawców zagranicznych:
 • - za pierwszego psa (z katalogiem) - 30,00 EURO,
 • - za każdego następnego psa (bez katalogu) - 25,00 EURO,
 • - za zgłoszenie do klasy szczeniąt i weteranów (bez katalogu) - 15,00 EURO,
 • - za psy zgłoszone na XXXIII Podlaską WPR - 27.08.2006 - 5,00 EURO TANIEJ!

Opłatę prosimy wnosić w gotówce w dniu wystawy (lub wcześniej na konto bankowe) w EURO.
Innych walut nie przyjmujemy! Nie honorujemy czeków!
OPŁATY ZA OGŁOSZENIA I REKLAMY:
 • - hodowlane, czarno-białe, 1 strona -   80,00 PLN (35,00 EURO),
 • - hodowlane, czarno-białe, 1/2 strony -   50,00 PLN (20,00 EURO),

 • - niehodowlane, czarno-białe, 1 strona -   150,00 PLN (70,00 EURO),
 • - niehodowlane, czarno-białe, 1/2 strony -   100,00 PLN (40,00 EURO),

PROPONOWANA OBSADA SĘDZIOWSKA:

Vladimirs Petrovs (Łotwa)

Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Kopie rodowodów, potwierdzeń wpłat, championatów, certyfikatów użytkowości
oraz wszelką korespondencję dotyczącą zgłoszeń prosimy kierować na adres:
wystawa.bialystok@zkwp.pl


UWAGA! Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zgłaszającego do uiszczenia opłaty za udział
w wystawie, bez względu na to czy pies zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ DOWODU WPŁATY ORAZ KOPIĘ RODOWODU !
Stwierdzam, że jest mi znany Regulamin Wystaw Psów Rasowych ( zobacz ) i zobowiązuję się do niego
zastosować. Oświadczam, że posiadam opłaconą składkę członkowską Związku Kynologicznego w Polsce
za rok bieżący.