zobacz / look

Formularz zgłoszeniowy (PL) - tylko dla członków ZKwP     

Entry Form (EN) - only for Foreign exhibitors (english version)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza internetowego.
Prosimy nie przesyłać zgłoszeń e-mailem lub faxem !


W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR (dla psów z klasy baby, szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację "w przygotowaniu") oraz numer rejestracyjny - obowiązkowy dla wszystkich psów.

UWAGA! Prosimy NIE PRZESYŁAĆ kopii rodowodu oraz kopii potwierdzenia wpłaty.
W razie potrzeby zwrócimy się z prośbą o ich przesłanie. Opłaty za wystawę będą uznawane wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.

Załączniki do zgłoszenia (kopię: championatu, certyfikatu użytkowości) można przesłać:

faxem na nr: 089-6790-122
Poprawność transmisji faksu można potwierdzić pod nr tel. 0601-44-89-66 w godz. 10.00 - 16.00

e-mailem na adres: wystawa.bialystok@zkwp.pl
Wyłącznie pliki JPEG lub PDF wielkości max. 1 MB. Inne pliki nie będą brane pod uwagę.
Wszystkie e-maile zostaną potwierdzone e-mailem zwrotnym.


Please send by fax 0048 89-6790-122 or e-mail wystawa.bialystok@zkwp.pl a copy of the pedigree or champion/working certificate. Only JPEG or PDF files max 1 MB.
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Rottweilerów
Rottweiler Club Show (CAC)
Miasto - City, Date - Date
Białystok, 30.08.2009

Miejsce - Place
Stadion MOSiR w "Zwierzyńcu", Białystok, ul. 11 Listopada 28

od godz.10.00 do 15.00

w programie wystawy pokazy dla publiczności i inne atrakcje

Plan obiektu : NIEDZIELA

WYKAZ WYSTAWCÓW

PLAN SĘDZIOWANIA

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries
14.08.2009, godz 19.00 - termin ostateczny (przedłużony) !!!
Wyłącznie przez formularz internetowy !!!

Prosimy o przemyślane zgłoszenia, wycofania będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach - osobiście w Oddziale lub listem poleconym do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wycofania inną droga nie będą przyjmowane.

Honorowy Patronat
Prezydent Miasta BiałegostokuPatronat Medialny
RADIO BIAŁYSTOK

Opłaty - Entry Fees
Wystawcy krajowi - opłaty wnoszone do 14.08.2009:
- za pierwszego psa (z katalogiem) 80 zł
- za każdego następnego (bez katalogu) 70 zł
- za psa w klasie szczeniąt i baby (bez katalogu) 40 zł
Bezpłatnie (bez katalogu) - pod warunkiem wystawienia - psy/suki:
- zgłoszone do klasy weteranów.

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).
Opłaty za psy zgłoszone w terminie, a wnoszone po 14.08.2009,
wynoszą 120 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.
UWAGA!
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) 35 Euro
- for every additional dog (without Catalogue) 30 Euro
- puppy and baby class (without Catalogue) 15 Euro
- veteran class (without Catalogue) free of charge

Payment only in Euro.
NB! The sender must cover all the expenses connected with the payments.

Klasy wystawowe - Klass
Psa/sukę można zgłosić do jednej z następujących klas:

 • baby - wiek od 3 do 6 miesięcy (at the age of 3-6 months),
 • szczeniąt / puppy - wiek od 6 do 9 miesięcy (at the age of 6-9 months),
 • mlodzieży / junior - wiek od 9 do 18 miesięcy (at the age of 9-18 months),
 • pośrednia / intermediate - wiek od 15 do 24 miesięcy (at the age of 15-24 months),
 • otwarta / open - wiek powyżej 15 miesięcy (at the age over 15 months),
 • użytkowa / working - wiek powyżej 15 miesięcy, psy z certyfikatem użytkowości   (rasy, które wg FCI podlegaja próbom pracy),
 • championów / champion - wiek powyżej 15 miesięcy z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego,
 • weteranów / veteran - wiek powyżej 8 lat.

 • Konto bankowe - Bank account
  59 1020 1332 0000 1502 0025 9333 PKO BP S.A. I O/Białystok - w złotych
  55 1020 1332 0000 1502 0300 2177 PKO BP S.A. I O/Bialystok - in EURO
  SWIFT: BPKO PL PW

  Reklamy w katalogu i stoiska handlowe
  cała strona czarno-biała 100 zł, pół strony czarno-białej 60 zł,

  opłata za stoiska handlowe - 50 zł za metr bieżący - za jeden dzień.
  Nie prowadzimy rezerwacji miejsc handlowych !!!

  Adres organizatora - Organizer's address
  Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Białymstoku
  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33
  (Poland)
  tel.
  /phone (0048) 085-675-22-46; 085-869-18-33; 085-869-18-34
  Biuro czynne: wt, czw 10.00 - 13.00, śr, pt 16.30 - 19.00 /
  Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 1.00 p.m, Wednesday, Friday 4.30 p.m - 7.00 p.m

  Strona oddziału: www.zkwp.bialystok.pl

  Planowana obsada sędziowska - Judges

  niedziela
  (Sunday)
  Bianka Miksic (HR)
  rottweiler - psy/dogs

  Uwe Petermann (D)
  rottweiler - suki/bitches


    Obsada sędziowska może ulec zmianie.
  Obsługa wystawy: baryton.pl