UWAGA !!!
Zgodnie z Regulaminem Wystaw organizator ma prawo do zmiany sędziego.
W związku z większą liczbą zgłoszonych psów, byliśmy zmuszeni zaprosić dodatkowego sędziego i dokonać przesunićę niektorych ras do innych sedziow,
by zapewnić sędziom ilości psów nie wieksze niż przewiduje Regulamin FCI.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy i informujemy,
że nie upoważnia to wystawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora wystawy.
Komitet organizacyjny wystaw.

NOTE !!!
According to the Regulations an organizer has the right to change the judge.
Due to the large number of dogs entered, we were forced to invite additional judge and make transfers some breeds to other judges to ensure that judges the amount of dogs no bigger than expected FCI regulations..
We apologize for the inconvenience and announce that it does not entitle exhibitors to assert any claims against the organizer of the show.
Dog shows Committee.
 
Wystawa - Show
  IV Krajowa Wystawa II grupy FCI
II Group FCI National Show (CAC)


WYKAZ WYSTAWCÓW

PLAN SĘDZIOWANIA

od godz.10.00 do 14.30

w programie wystawy pokazy dla publiczności i inne atrakcje

Plan obiektu :   SOBOTA

wejście z psami od ul. Wołodyjowskiego
wjazd na parking od ul. 11 Listopada (30 zł)
bilety: 12 zł i 6 zł (ulgowe)

PLAN MIASTAMiasto - City, Date - Date
Białystok, 30.08.2014

Miejsce - Place
Stadion MOSiR w "Zwierzyńcu", Białystok, ul. 11 Listopada 28

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries
20.08.2014 - termin ostateczny!
Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń na tę wystawę będą wysłane tylko e-mailem oraz zostaną udostępnione w systemie do pobrania/wydruku na około 5 dni przed wystawą. Numery startowe będą do odbioru na ringach.

Confirmation of the registration for this show will be sent only by e-mail or will be available in the system to download/print for about five days before the show. The numbers is to be collected from the breed ring.


Prosimy o przemyślane zgłoszenia, wycofania będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach, za zgodą organizatora

Honorowy Patronat

Sponsorzy
JOSERA - Oficjalny Sponsor


Patronat Medialny

Opłaty - Entry Fees
Wystawcy krajowi, członkowie ZKwP - opłaty wnoszone do 20.08.2014 - ostateczny termin:
- za pierwszego psa (z katalogiem) 90 zł
- za każdego następnego (bez katalogu) 80 zł
- za psy w klasach szczeniąt (bez katalogu) 45 zł
- za psa w klasie weteranów (bez katalogu) 1 zł + 23% VAT


Opłaty za psy zgłoszone w terminie, a wnoszone po 20.08.2014,
wynoszą 120 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.


Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

UWAGA!
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) 30 Euro
- for every additional dog (without Catalogue) 25 Euro
- minor puppy, puppy, veteran class, (without Catalogue) 20 Euro

Payment only in Euro - at bank account or at the Dog Show.
NB! The sender must cover all the expenses connected with the payments.

UWAGA ! Przy jednoczesnym zgłoszeniu psa na dwie wystawy (międzynarodową i krajową 2. lub 3. Grupy FCI) łączna opłata za zgłoszenia każdego psa jest niższa o 10,00 zł.

ATTENTION ! If the dog is registered to both shows (International and National), the total fee for each dog is lowered by 5 Euro.

Konto bankowe - Bank account
w złotych
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333 PKO BP S.A. I O/Białystok
in EURO
PL 55 1020 1332 0000 1502 0300 2177 PKO BP S.A. I O/Bialystok
SWIFT: BPKO PL PW

Reklamy w katalogu i stoiska handlowe
cała strona czarno-biała 100 zł + VAT 23 % ,
pół strony czarno-białej 60 zł + VAT 23 % ,

opłata za stoiska handlowe :
sektor handlowy - 50 zł + VAT 23 % za metr bieżący - za jeden dzień.
Płyta główna - 50 zł + VAT 23 % za metr kwadratowy - za jeden dzień.
Prowadzimy rezerwację miejsc handlowych !
Ilość miejc ograniczona !
kontakt - Krzysztof Dudenko, tel. 602 444 146

Adres organizatora - Organizer's address
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Białymstoku
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33
(Poland)
tel/fax
  phone/fax (+48) 085 675 22 46;
Biuro czynne: wt, czw 9.00 - 14.00, śr, pt 16.30 - 19.30 /
Office hours: Tuesday, Thursday 9.00 a.m. - 2.00 p.m, Wednesday, Friday 4.30 p.m - 7.30 p.m

Strona oddziału: www.zkwp.bialystok.pl

Sędziowanie / Division
  30.08.2014 (sobota/Saturday)

Planowana obsada sędziowska - Judges
FCI 2
sobota
(Saturday)

KONKURENCJE FINAŁOWE
SOBOTA

NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ - George Schogol (GE)
NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ - Rafael Malo Alcrudo (ES)
NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR - George Schogol (GE)
NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN - Rafael Malo Alcrudo (ES)


BEST IN SHOW - NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY BIAŁYSTOK'2014
Rafael Malo Alcrudo (ES)
  Obsada sędziowska może ulec zmianie.
Obsługa wystawy: wystawy.NET