UWAGA !!!
Zgodnie z Regulaminem Wystaw organizator ma prawo do zmiany sędziego.
W związku z większą liczbą zgłoszonych psów, byliśmy zmuszeni zaprosić dodatkowego sedziego i dokonać przesunieć niektorych ras do innych sedziow,
by zapewnić sędziom ilości psów nie wieksze niż przewiduje Regulamin FCI.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy i informujemy,
że nie upoważnia to wystawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora wystawy.
Komitet organizacyjny wystaw.

NOTE !!!
According to the Regulations an organizer has the right to change the judge.
Due to the large number of dogs entered, we were forced to invite additional judge and make transfers some breeds to other judges to ensure that judges the amount of dogs no bigger than expected FCI regulations..
We apologize for the inconvenience and announce that it does not entitle exhibitors to assert any claims against the organizer of the show.
Dog shows Committee.


 
Wystawa - Show
  VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
International Dog Show (CACIB)


WYKAZ WYSTAWCÓW

PLAN SĘDZIOWANIA

od godz.10.00 do 17.00

w programie wystawy pokazy dla publiczności i inne atrakcje

Plan obiektu :   SOBOTA       NIEDZIELA

wejście z psami od ul. Wołodyjowskiego
wjazd na parking od ul. 11 Listopada (30 zł)
bilety: 12 zł i 6 zł (ulgowe)

PLAN MIASTA

Miasto - City, Date - Date
Białystok, 30 - 31.08.2014

Miejsce - Place
Stadion MOSiR w "Zwierzyńcu", Białystok, ul. 11 Listopada 28

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries
20.08.2014 - ostateczny termin !!!

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń na tę wystawę będą wysłane tylko e-mailem oraz zostaną udostępnione w systemie do pobrania/wydruku na około 5 dni przed wystawą. Numery startowe będą do odbioru na ringach.

Confirmation of the registration for this show will be sent only by e-mail or will be available in the system to download/print for about five days before the show. The numbers is to be collected from the breed ring.


Prosimy o przemyślane zgłoszenia, wycofania będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach, za zgodą organizatora

Honorowy Patronat
KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI

Sponsorzy
ARION - Głowny Sponsor


HOTEL GOŁĘBIEWSKI - Oficjalny Sponsor
zobacz

JOSERA - Oficjalny Sponsor


Patronat Medialny

Opłaty - Entry Fees
Wystawcy krajowi - opłaty wnoszone do 20.08.2014 - ostateczny termin:
- za pierwszego psa (z katalogiem) 120 zł
- za każdego następnego (bez katalogu) 110 zł
- za psy w klasach szczeniąt (bez katalogu) 60 zł
- za psa w klasie weteranów (bez katalogu) 1 zł + 23% VAT
- para hodowlana (bez katalogu) 50 zł
- grupa hodowlana (bez katalogu) 50 zł
- konkurs Młody Prezenter (bez katalogu) 40 zł/dzień
- - psy/suki wszystkich ras polskich,1,23 zł


W konkurencjach PARA I GRUPA HODOWLANA biorą udział wyłącznie psy wcześniej zgłoszone do tych konkurencji, umieszczone w katalogu i opłacone !!!

Opłaty za psy zgłoszone w terminie, a wnoszone po 20.08.2014,
wynoszą 150 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.


Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

UWAGA!
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) 45 Euro
- for every additional dog (without Catalogue) 40 Euro
- minor puppy, puppy, veteran class,(without Catalogue) 25 Euro
- The Best Couple contest (without Catalogue) 15 Euro
- The Best Breeding Group contest (without Catalogue) 15 Euro
- polish breeds (without Catalogue) 1 Euro

Junior Handling 10 Euro/day

Payment only in Euro - at bank account or at the Dog Show.
NB! The sender must cover all the expenses connected with the payments.

UWAGA ! Przy jednoczesnym zgłoszeniu psa na dwie wystawy (międzynarodową i krajową 2. lub 3. Grupy FCI) łączna opłata za zgłoszenia każdego psa jest niższa o 10,00 zł.

ATTENTION ! If the dog is registered to both shows (International and National 2 or 3 Group FCI), the total fee for each dog is lowered by 5 Euro.

Konto bankowe - Bank account
w PLN
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333 PKO BP S.A. I O/Białystok
in EURO
PL 55 1020 1332 0000 1502 0300 2177 PKO BP S.A. I O/Bialystok
SWIFT: BPKO PL PW

Reklamy w katalogu i stoiska handlowe
cała strona czarno-biała 250 zł + VAT 23 % ,
pół strony czarno-białej 150 zł + VAT 23 % ,

opłata za stoiska handlowe:
sektor handlowy - 50 zł + VAT 23 % za metr bieżący - za jeden dzień.
Płyta główna - 50 zł + VAT 23 % za metr kwadratowy - za jeden dzień.
Prowadzimy rezerwację miejsc handlowych !
Ilość miejc ograniczona !

kontakt - Krzysztof Dudenko, tel. 602 444 146

Adres organizatora - Organizer's address
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Białymstoku
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33
(Poland)
tel/fax
phone/fax (+48) 85 675 22 46; tel/fax phone/fax +48 85 675 22 46; tel/phone +48 85 653 77 95
Biuro czynne: wt, czw 9.00 - 14.00, śr, pt 16.30 - 19.30 /
Office hours: Tuesday, Thursday 9.00 a.m. - 2.00 p.m, Wednesday, Friday 4.30 p.m - 7.30 p.m

Strona oddziału: www.zkwp.bialystok.pl

Sędziowanie grup / Division of groups
  30.08.2014 (sobota/Saturday) - grupy/groups: 1, 3, 6, 7, 8, 10
31.08.2014 (niedziela/Sunday) - grupy/groups: 2, 4, 5, 9
  Młody Prezenter (Junior Handling)

Sobota (Saturday) - Viera Staviarska (SK)

Niedziela (Sunday) - Elena Borisova (BY)

Regulamin konkursu Młody Prezenter

KONKURENCJE FINAŁOWE
SOBOTA

NAJPIĘKNIEJSZY PIES RAS POLSKICH - Miroslav Vaclavik (CZ)
NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO - Viera Staviarska (SK)
NAJPIĘKNIEJSZA PARA - Massimo Inzoli (IT)
NAJPIĘKNIEJSZA GRUPA HODOWLANA - Ligita Zake (LV)
NAJPIĘKNIEJSZY PIES UŻYTKOWY MYŚLIWSKI -Vlado Piskay (SK)
NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ - Kostadin Shankov (BG)
NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ - Paul Stanton (SE)
NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR - Miroslav Vaclavik (CZ)
NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN - Kornelija Butrimova (LT)

GRUPA I: Ligita Zake (LV)
GRUPA III: Augustin Ionescu (RO)
GRUPA VI: Paul Stanton (SE)
GRUPA VII: Kornelija Butrimova (LT)
GRUPA VIII: Zhanna Bondar (BY)
GRUPA X: Vlado Piskay (SK)

NIEDZIELA

NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO - Kostadin Shankov (BG)
NAJPIĘKNIEJSZA PARA - Massimo Inzoli (IT)
NAJPIĘKNIEJSZA GRUPA HODOWLANA - Ligita Zake (LV)
NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ- Augustin Ionescu (RO)
NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ - Miroslav Vaclavik (CZ)
NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR - Paul Stanton (SE)
NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN - Massimo Inzoli (IT)

GRUPA II: Kornelija Butrimova (LT)
GRUPA IV: Miroslav Vaclavik (CZ)
GRUPA V: Rafael Malo Alcrudo (ES)
GRUPA IX: George Schogol (GE)

BEST IN SHOW - NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY BIAŁYSTOK 2014

Luís Pinto Teixeira (P)
  Obsada sędziowska może ulec zmianie.
Obsługa wystawy: wystawy.NET