Formularz zgłoszeniowy (PL) - tylko dla członków ZKwP     

Entry Form (EN) - only for Foreign exhibitors (english version)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza internetowego.
Prosimy nie przesyłać zgłoszeń e-mailem lub faxem !


W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR (dla psów z klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację "w przygotowaniu") oraz numer rejestracyjny - obowiązkowy dla wszystkich psów.

UWAGA! Prosimy NIE PRZESYŁAĆ kopii potwierdzenia wpłaty.
Opłaty za wystawę będą uznawane wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.

Załączniki do zgłoszenia (kopię: championatu, certyfikatu użytkowości) można przesłać:
e-mailem na adres: wystawawasilkow@gmail.com
Wyłącznie pliki JPEG lub PDF wielkości max. 1 MB. Inne pliki nie będą brane pod uwagę.
Wszystkie e-maile zostaną potwierdzone e-mailem zwrotnym.

Please send by e-mail wystawawasilkow@gmail.com a copy of the pedigree or champion/working certificate.
Only JPEG or PDF files max 1 MB.
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich
German Shepherd Dog Show (CAC)


PLAN IPMREZY

Sobota
Spotkanie integracyjne: Sobota, godzina 20:00
HOTEL OHP, ulica Sportowa przy stadionie.


Niedziela
od godz.10.00 do 16.30
Stadion Miejski w Wasilkowie ul. Supraślska 21
w programie wystawy pokazy dla publiczności i inne atrakcje
Miasto - City, Date - Date
Wasilków/ k. Białegostoku, 4.06.2017

Miejsce - Place
Stadion Miejski w Wasilkowie ul. Supraślska 21

Hotel
Hotel przy stadionie
tel. 883377522

Kompleks Hotelowy "Nad Zalewem"
ul. Białostocka 94
16-010 Wasilków
tel. 85 718 52 40

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries
28.05.2017 - termin ostateczny!

Prosimy o przemyślane zgłoszenia, wycofania będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach, za zgodą organizatora

Honorowy Patronat
Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski

Sponsorzy
Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski

Patronat Medialny

Opłaty - Entry Fees
Wystawcy krajowi, członkowie ZKwP - opłaty wnoszone do 28.05.2017 - ostateczny termin:
- za pierwszego psa (z katalogiem) 90 zł
- za każdego następnego (bez katalogu) 70 zł
- za psy w klasach szczeniąt (bez katalogu) 40 zł
- za psa w klasie weteranów (bez katalogu) 40 zł

Opłaty za psy zgłoszone w terminie, a wnoszone po 28.05.2017,
wynoszą 120 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par1 K.C przy rozliczeniu bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.

W przypadku psów z zagranicznym rodowodem, a będących własnością polskich wystawców (PKR w nostryfikacji) – podlegają opłacie wg cennika dla wystawców zagranicznych.
UWAGA!
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) 30 Euro
- for every additional dog (without Catalogue) 25 Euro
- minor puppy, puppy, veteran class (without Catalogue) 15 Euro


Payment only in Euro - at bank account or at the Dog Show.
NB! The sender must cover all the expenses connected with the payments.


Konto bankowe - Bank account
w PLN
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535 Raiffeisen Bank Polska S.A.
in EURO
PL 88 1750 0012 0000 0000 2923 3543 Raiffeisen Bank Polska S.A.
SWIFT: RCBWPLPW

Reklamy w katalogu i stoiska handlowe
cała strona czarno-biała 100 zł + VAT 23 % ,
pół strony czarno-białej 60 zł + VAT 23 % ,

opłata za stoiska handlowe: 50 zł + VAT 23 % za metr bieżacy - za jeden dzień.
opłata za stoiska gastronomiczne: 50 zł + VAT 23 % za metr bieżacy - za jeden dzień.
Prowadzimy rezerwację miejsc handlowych!
Ilość miejc ograniczona!
kontakt - Ryszard Gesinowski, tel. 662 004 720

Adres organizatora - Organizer's address
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Białymstoku
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33
(Poland)
tel/fax
  phone/fax (+48) 085 675 22 46; tel/fax phone/fax +48 85 675 22 46; tel/phone +48 85 653 77 95
Biuro czynne: wt, czw 9.00 - 14.00, śr, pt 16.30 - 19.30 /
Office hours: Tuesday, Thursday 9.00 a.m. - 2.00 p.m, Wednesday, Friday 4.30 p.m - 7.30 p.m

Strona oddziału: www.zkwp.bialystok.pl

Planowana obsada sędziowska - Judges
Nancy Herms (SV),

  Obsada sędziowska może ulec zmianie.