KOMUNIKATY!

 KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO >>>

 KOMUNIKATY FCI >>>14.02.2020
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 29.02.- 01.03.2020

Początek :
29.03.2020 - sobota
13.00 - egzaminy BH-VH

01.03.2020 - niedziela
9.00 - egzaminy IPG
12.00 - przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy psychiczne inych ras

Miejsce : Plac szkoleniowy ZKwP : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Sędziowie :
Tadeusz Roszkiewicz - testy, egzaminy
Jarosław Gesinowski - przegląd o.n.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosław Gesinowski tel.: 600 920 604


16.01.2020
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 8 marca 2020 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 4. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2019 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2020
 • 11. Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 12. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2019
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od dnia 22.02.2020 r.

21.01.2020
Ranking wystawowy 2019Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym
organizowanym przez Oddział w Białymstoku.
(wyłącznie dla członków Oddziału w Białymstoku)
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw zawierającą punktację obliczoną przez właściciela,
która zostanie zweryfikowana zgodnie z punktacją rankingu wystawowego.
Kopie powinny jednoznacznie wskazywać miejsce wystawy, rangę i kraj.
Uwaga same kopie kart ocen nie będą przyjmowane!!!
Kategorie : szczeniąt (młodsze szczenięta + szczenięta) , juniorów, użytkowa, seniorów i weteranów.
Termin mija 12 lutego 2020 roku!!! (termin ostateczny)
Zapraszamy do udziału !!!


2.01.2020
Zarząd Oddziału zaprasza naUwaga !!! Zmiana terminu imprezy integracyjnej 25 stycznia 2020 r.

Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków Oddziału,
które odbędzie się w sobotę 25 stycznia 2020 roku od godz. 19.00
w Rezydencji AMADEO, 15-161 Białystok, ul Raginisa 71B .
Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 PLN.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Więcej informacji udzieli Ryszard Gesinowski - tel. 662 004 720.
Zgłoszenia w biurze Oddziału lub e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl do dnia 15 stycznia 2020
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto bankowe:
BNP PARIBAS
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: bal noworoczny 2020
Serdecznie zapraszamy !!!

21.11.2019
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 07-08.12.2019

Początek :
07.12.2019 - sobota
08.00 - egzaminy IPG, BH-VH
12.00 - przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy psychiczne.

Miejsce : Plac szkoleniowy : ul. Narodowych Sił Zbrojnych (obok Castoramy), Białystok

Sędzia : Waldemar Kosmalski

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosław Gesinowski tel.: 600 920 60429.08.2019
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 07-08.08.2019

Początek :
07.08.2019 - sobota
08.00- egzaminy IPG, BH-VH
11.00- przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy psychiczne.

Miejsce : Plac szkoleniowy ZKwP : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny,

Sędzia : Waldemar Kosmalski

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosław Gesinowski tel.: 600 920 60429.06.2019
Warszawa, 28.06.2019
L. Dz. 1830/2019
Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP (wybrany w wyborach uzupełniających na Zjeździe Delegatów 31 maja 2019r.) w dniu 26 czerwca 2019r. ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodnicząca
Anna Rogowska

Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych
Andrzej Szutkiewicz

Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych
Mariola Semik

Sekretarz
Waldemar Federak

Skarbnik
Tadeusz Wirmański

Członkowie Prezydium
Aleksander Skrzyński
Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

Członkowie Zarządu Głównego:

Andrzej Brabletz
Bogusław Chmiel
Barbara Czasławska
Henryk Dymalski
Arkadiusz Goguła
Małgorzata Juszczyk
Małgorzata Kędziorek
Waldemar Kosmalski
Barbara Larska
Zbigniew Łomiński
Iwona Magdziarska-Olesińska
Robert Mroczko
Jerzy Okoński
Leszek Siejkowski
Tomasz Sławik
Zygmunt Stelmach
Sylwester Szumaczuk
Marek Trębala

Zastępcy członków Zarządu Głównego:

Aleksandra Sękowska-Miros
Andrzej Perek
Zbigniew Szcześniak
Marek Lewandowski
Anna Jaśkiewicz

Z poważaniem

Anna Rogowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego ZKwP28.06.2019
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 29.06-30.06.2019

Początek :
29.06.2019:
10.00- egzaminy BH,IPO
12.00- przegląd hodowlany i testy psychiczne.

Miejsce : Plac szkoleniowy ZKwP : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Sędziowie :
Marek Czerniakowski
Tadeusz Roszkiewicz

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosław Gesinowski tel.: 600 920 60410.04.2019
ZMIANA TERMINU SEMINARIUM !!!
Termin seminarium to : 3-5.05.2019

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na seminarium szkoleniowe
z zakresu posłuszeństwa ogólnego oraz Obedience.

Z powodów osobistych prowadzącej seminarium Agnieszki Leszczyńskiej,
termin musiał zostać przesunięty na 3-5 maja.
Osoby zainteresowane prosze o kontakt : jarek.gesinowski@wp.pl
Za utrudnienia przepraszamy.

Prowadzącym zajęcia będzie Agnieszka Leszczyńska:

-Drużynowy Mistrz Świata FMBB obedience Słowenia 2018
I-vice Mistrz Świata FMBB obedience Słowenia 2018
-Mistrz Świata FMBB obedience Francja 2016,
-Wielokrotny zwycięzca zawodów pucharowych w Polsce w latach 2014-2016,
- Mistrz Polski Obedience 3 2013
Miejsce zajęć: Plac treningowy Lewickie 2B, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Koszt uczestnictwa:
Z psem: 150 zł/ za jeden dzień
Obserwator: 50 zł/ za jeden dzień

Zgłoszenia: jarek.gesinowski@wp.pl
Ilość miejsc jest ograniczona!!!!

24.04.2019
16.06.2019 (niedziela) badanie okulistyczne psów.

Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że wzorem ubiegłych lat organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.
Badania przeprowadzi Dr n. wet. Przemysław K. Bryła.
Miejsce badania: 16.06.2019 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.
Ceny :
Badanie z wystawieniem certyfikatu :
- 120,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów - minimum 20 szt,
- 110,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów powyżej 30 psów .
Można również wykonać badania bez certyfikatu:
90 zł (przy 20 psach) i 80zł (przy 30 psach).
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.
Osoby chcące uzyskać certyfikat proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon komórkowy (obowiązkowo do kontaktu)
14. E-mail

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania oczu". Wszelkich informacji na temat badań udziela Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy !!!

20.03.2019
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 06-07.04.2018

Początek :
06.04.2019:
10.00- egzaminy BH,
12.00- przegląd hodowlany i testy psychiczne.

Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Sędzia : Waldemar Kosmalski

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosłąw Gesinowski tel.: 600 920 604


14.03.2019
Trening retrieverów (gr VIII sekcja 1) na sztucznych aportach (dummy)
Termin: 23-24.03.2019 !!!

Zobacz więcej >>>>>>


10.04.2019
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na seminarium szkoleniowe
z zakresu posłuszeństwa ogólnego oraz Obedience.
Prowadzącym zajęcia będzie Agnieszka Leszczyńska:

-Drużynowy Mistrz Świata FMBB obedience Słowenia 2018
I-vice Mistrz Świata FMBB obedience Słowenia 2018
-Mistrz Świata FMBB obedience Francja 2016,
-Wielokrotny zwycięzca zawodów pucharowych w Polsce w latach 2014-2016,
- Mistrz Polski Obedience 3 2013
Termin seminarium to : 1-3.05.2019
Miejsce zajęć: Plac treningowy Lewickie 2B, 16-061 Juchnowiec Kościelny


Koszt uczestnictwa:
Z psem: 150 zł/ za jeden dzień
Obserwator: 50 zł/ za jeden dzień

Zgłoszenia: jarek.gesinowski@wp.pl
Ilość miejsc jest ograniczona!!!!

16.01.2019


Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków oddziału,
które odbędzie się w sobotę 2 lutego 2019 roku od godz. 19.00
w Sali Bankietowej hotelu "Villa Tradycja" ul.Włókiennicza 5, 15-001 Białystok

Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 PLN.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Więcej informacji udzieli Marcin Siegień - tel. 695 024 804.

Zgłoszenia w biurze Oddziału lub e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl do dnia 29 stycznia 2019.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
lub na konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: bal noworoczny 2019

Serdecznie zapraszamy !!!

15.01.2019
Ranking wystawowy 2018Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym
organizowanym przez Oddział w Białymstoku. Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw zawierającą punktację obliczoną przez właściciela,
która zostanie zweryfikowana zgodnie z punktacją rankingu wystawowego.
Kopie powinny jednoznacznie wskazywać miejsce wystawy, rangę i kraj.
Uwaga same kopie kart ocen nie będą przyjmowane!!!
Termin mija 29 stycznia 2019 roku !!!
Zapraszamy do udziału !!!


11.01.2019
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 10 lutego 2019 r.
(niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 4. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2018 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2019
 • 11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2018
 • 12. Wolne Wnioski
 • 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od 25.01.2019 do dnia 10.02.2019 r.

16.01.2019


Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków oddziału,
które odbędzie się w sobotę 2 lutego 2019 roku od godz. 19.00
w Sali Bankietowej hotelu "Villa Tradycja" ul.Włókiennicza 5, 15-001 Białystok

Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 PLN.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Więcej informacji udzieli Marcin Siegień - tel. 695 024 804.

Zgłoszenia w biurze Oddziału lub e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl do dnia 29 stycznia 2019.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
lub na konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: bal noworoczny 2019

Serdecznie zapraszamy !!!


06.11.2018
OKSP zaprasza na egzaminy BH, IPO, testy psychiczne - 30.11-02.11.2018 . Przegląd hodowlany i testy psychiczne - rozpoczęcie godz.: 12.00 - 01.11.2018
Zaproszeni sędziowie :
Marek Czerniakowski
Tadeusz Roszkiewicz

Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów drogą meilową na adres biura oddziału: biuro@zkwp.bialystok.pl
do dnia 10.04.2018.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 60416.11.2018
Zarządu Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza
na szkolenie, które odbędzie się w siedzbie oddziału w dniu 12 stycznia 2019 .
Tym razem tematem naszego szkolenia będą
" Podstawy pielęgnacja psów ".
31.10.2018
26.01.2019 (sobota) badanie słuchu psów :
Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że organizuje dla członków Związku badanie słuchu psów.
Badania przeprowadzi lek.wet. Rafał Nojszewski (klinika Reprovet).
Miejsce badania: w siedzibie Oddziału w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33.
Cena: badanie z wystawieniem certyfikatu 250 zł
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon komórkowy (obowiązkowo do kontaktu)
14. E-mail

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania słuchu".
Badanie wykonuje się przede wszystkim u ras ze skłonnością do dziedzicznej głuchoty, sprawdzać można już 6-tygodniowe szczenięta, rasy predysponowane to na przykład: dalmatyńczyki, bullteriery, dogi argentyńskie, setery, spaniele. Badanie wymaga żeby pies pozostawał w bezruchu więc konieczne jest lekkie uśpienie. Oprócz tego badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Wszelkich informacji na temat badań udziela
Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.0018.10.2018
Zarządu Oddziału w Białymstoku ZKwP mam zaszczyt zaprosić
na kolejne seminarium/warsztaty z Panią Joanną Szpiega-Bzdoń.
Tym razem tematem naszego szkolenia będzie
"Hodowla Psów Rasowych - Warsztaty Konstruowania Umów".

Zobacz więcej >>>>>>>


14.08.2018
OKSP zaprasza na :
Egzaminy BH, IPO,Testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 20.08.2018

10.00- egzaminy BH,
12.00- przegląd hodowlany i testy psychiczne.

Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Sędzia : Waldemar Kosmalski

Zgłoszenia psów drogą meilową do biura oddziału.
Informacje szczegółowe
Jarosław Gesinowski tel.: 600 920 60412.06.2018
OKSP zaprasza na egzaminy BH, IPO, testy psychiczne - 30.06-01.07.2018 Rozpoczęcie egzaminów godz. 10.00 -30.06.2018
Przegląd hodowlany i testy psychiczne - rozpoczęcie godz.: 12.00 - 30.06.2018
Zaproszeni sędziowie :
Marek Czerniakowski
Tadeusz Roszkiewicz

Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów drogą meilową na adres biura oddziału: biuro@zkwp.bialystok.pl
do dnia 10.04.2018.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 60413.04.2018
10.06.2018 (niedziela) badanie okulistyczne i kardiologiczne psów.
Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że wzorem ubiegłych lat, organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.
Badania przeprowadzi Dr n. wet. Przemysław K. Bryła
Miejsce badania: 10.06.2018 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.

Zobacz więcej


26.03.2018
OKSP zaprasza na egzaminy BH, IPO - 14-15.04.2018
Egzaminy BH - 14.04.2018 - godz. 10.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 14.04.2018 - godz. 12.00

- sędzia: Waldemar Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów drogą meilową na adres biura oddziału: biuro@zkwp.bialystok.pl
do dnia 10.04.2018.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604


12.12.2017
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 11 lutego 2018 r.
(niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 4. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2018
 • 11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2017
 • 12. Wolne Wnioski
 • 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od 26.01.2018 do dnia 11.02.2018 r.

2.01.2018
Ranking wystawowy 2017Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym
organizowanym przez Oddział w Białymstoku. Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw zawierającą punktację obliczoną przez właściciela,
która zostanie zweryfikowana zgodnie z punktacją rankingu wystawowego.
Kopie powinny jednoznacznie wskazywać miejsce wystawy, rangę i kraj.
Uwaga same kopie kart ocen nie będą przyjmowane!!!
Termin mija 31 stycznia 2018 roku !!!
Zapraszamy do udziału !!!

2.01.2018
Składka członkowska za rok 2018

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018 w kwocie 70 zł.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, które mają opłaconą składkę za rok 2018 !

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: składka 2018

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.

19.12.2017


Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków oddziału, które odbędzie się w sobotę 20 stycznia 2018 roku od godz. 19.00
w Domu Weselnym "GRACJA" ul.Towarowa 7, 15-001 Białystok

Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 PLN.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Więcej informacji udzieli Krzysztof Dudenko - tel. 602444146.

Zgłoszenia w biurze Oddziału lub e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl
do dnia 12 stycznia 2018.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: bal noworoczny

Zapraszamy.21.11.2017
OKSP zaprasza na :

Egzaminy BH, IPO - 16.12.2017 - godz. 11.00
Testy psychiczne - 16.12.2017 - godz. 13.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 17.12.2017 godz. 11.00

- sędziowie: T. Roszkiewicz, M. Czerniakowski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów drogą meilową: jarek.gesinowski@wp.pl
do dnia 15.09.2017.

Przypominamy, że na testy, egzaminy należy mieć ze sobą rodowód psa,
książeczkę startową (dotyczy egzaminów), legitymację członkowska z potwierdzoną składką oraz dowód opłaty za egzaminy.
Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów,
które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres : jarek.gesinowski@wp.pl
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 60413.10.2017


sobota 02.12.2017

PLAN ZAJĘĆ -
9.30-11.30
Anatomia i fizjologia narządu płciowego suki i psa,
Ustalenie optymalnego terminu krycia
11.30-13.00
Monitorowanie ciąży
Poród fizjologiczny i ciężki poród
13.00-13.45 przerwa
13.45-15.00
Samiec-trudny pacjent reprodukcyjny
Sztuczna inseminacja
15.00-16.00
Niepłodność

prof. dr hab. Wojciech Niżański - znany specjalista w dziedzinie rozrodu, Kierownik Katedry Rozrodu
z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Zainteresowania naukowe:
Andrologia zwierząt, techniki wspomaganego rozrodu, aplikacyjne aspekty biotechnik w rozrodzie, zagadnienia związane z płodnością zwierząt, genetyczne przyczyny zaburzeń rozrodu, sztuczna inseminacja, ocena gamet za pomocą technik zaawansowanych – analiza komputerowa kinetyki ruchu plemników oraz cytometria przepływowa w ocenie nasienia, badanie cytologiczne w rozrodzie zwierząt.
http://www.wet.up.wroc.pl/index.php/katedra-rozrodu-z-klinika-zwierzat-gospodarskich/689

Termin zgłoszenia uczestnictwa: 24 listopada 2017 r.
Koszt uczestnictwa: 200 zł od osoby.
Przy większej liczbie zainteresowanych koszty zgłoszenia ulegną obniżeniu.

Zgłoszenia drogą elektroniczną: e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl , telefonicznie tel/fax +48 85 675 22 46 lub osobiście w biurze Oddziału.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok
tel/fax +48 85 675 22 46
http://zkwp.bialystok.pl
e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl

KONTO BANKOWE: Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535

Osoba kontaktowa - Robert Mroczko - tel.:+48 604 75 31 38


10.11.2017
ZMIANY W STATUCIE ZKWP >>>


13.10.2017
OKSP zaprasza na :

na trening obrony z pozorantem Michałem Szczyptą w dniu 15.10.2017.r.
Trening odbędzie się na pacu szkoleniowym :
Lewickie 2B, Juchnowiec Kościelny
Początek godzina 10.00.
Trening będzie bezpłatny dla członków naszego oddziału.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia na adres : zkrywlan@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604


8.09.2017
OKSP zaprasza na :

Egzaminy BH - 20.09.2017 godz. 15.00
Egzaminy IPO - 20.09.2017 godz. 8.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 20.09.2017 godz. 16.00

- sędzia W.Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową do dnia 15.09.2017.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604
21.08.2017


11.07.2016
Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji
XI Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowych Wystaw 2 i 9 grupy FCI
Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być tłumaczem, sekretarzem lub gospodarzem ringu, piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, danymi kontaktowymi, określeniem znajomości języka, wskazaniem chęci pełnienia określonej funkcji na adres e-mail:biuro@zkwp.bialystok.pl
Wszelkich informacji udziela:
Anna Zabielska, tel. 504 868 425 po godz. 17.00
Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.0022.06.2017
OKSP zaprasza na :

Egzaminy BH - 08.07.2017 godz. 11.00
Egzaminy IPO - 09.07.2017 godz. 10.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 09.07.2017 godz. 12.00

- sędziowie: T. Roszkiewicz, W.Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową do dnia 05.07.2017.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604

6.05.2017 odbył się konkurs tropowców i posokowców. Gratulujemy zwycięzcom !
Zobacz więcejWYNIKI I ZDJECIE
19.04.2017
Trening psów myśliwskich na konkurs tropowców i posokowców.
Komisja Szkolenia ZKwP Oddział w Białymstoku w imieniu PZŁ Zarząd Okręgowy w Białymstoku zaprasza przewodników psów myśliwskich na konkurs tropowców i posokowców.
Termin 6.05.2017
Miejsce – Białystok, Strzelnica Myśliwska
Zgłoszenia do 28.04.2017

Informacje i zgłoszenia
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU
ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok

Telefon: (085) 675-24-35
Telefon komórkowy : 669 304 204
e-mail: zo.bialystok@pzlow.pl

Osoby zainteresowane wspólnym treningiem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Katarzyna Maliszewska-Grzybowska
tel. kont. 602-12-89-83
e-mail:k.m-g@wp.pl


5.04.2017
11.06.2017 (niedziela) badanie okulistyczne psów.

Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że wzorem ubiegłych lat,
organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.
Badania przeprowadzi Dr n. wet. Przemysław K. Bryła
Termin badania: 11.06.2017 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33.

Ceny bez zmian, jak w ubiegłym roku.
Badanie z wystawieniem certyfikatu :
- 110,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów - minimum 20 szt,
- 100,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów powyżej 30 psów .
Można również wykonać badania bez certyfikatu:
80 zł (przy 20 psach) i 70zł (przy 30 psach).
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat psów proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. E-mail
Obowiązkowo proszę również podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać
"zgłoszenie do badania oczu".
Wszelkich informacji na temat badań udziela
Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.00


14.04.2017
11.06.2017 (niedziela) badanie serca psów.
11.06.2017 niedziela możliwe jest również badanie serca (echo) w przychodni Amicus lek.wet. Łukasz Kachniarz.
Cena badania z opisem i zaświadczeniem to 120zł.
Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie jednocześnie ze zgłoszeniem badania oczu na adres e-mail:
havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania serca"
Informacji udziela Agata Banaszek 603 722 081


28.02.2017
OKSP zaprasza na :

Egzaminy BH - 10.03.2017 godz. 17.00
Egzaminy PT, IPO - 11.03.2017 godz. 9.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 11.03.2017 godz. 12.00

- sędzia W.Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową.

Opłaty w biurze lub na konto: testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604


23.12.2016
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 4. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2016 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2017
 • 11. Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  • Delegatów na Zjazd
  12. Wręczenie Honorowych Odznak i nagród
 • 13. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2016
 • 14. Wolne Wnioski
 • 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od dnia 10.02.2017 r.


3.01.2017
Składka członkowska za rok 2017

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017 w kwocie 70 zł.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, które mają opłaconą składkę za rok 2017!

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: składka 2017

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.

28.12.2016
NOWOROCZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków oddziału, które odbędzie sięw sobotę 28 stycznia 2017 roku od godz. 19.00
Domu Weselnym "GRACJA" ul.Towarowa 7, 15-001 Białystok

Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 pln.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Więcej informacji udzieli Krzysztof Dudenko - 602444146.
Zapraszamy.


23.12.2016
Ranking wystawowy 2016
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 1 lutego 2017


5.12.2016
13.01.2017 (piątek) badanie kardiologiczne psów, godz. 10 - 19

Badania przeprowadzać będzie Dr n. wet. Urszula Bartoszuk-Bruzonne


w gabinecie ANIMED przy ul. Armii Krajowej 23 lok. 1 w Białymstoku
http://weterynaria.bialystok.pl/ ,
e-mail: weterynaria.bialystok@gmail.com ,
tel. 608-242-920

Badanie obejmuje podstawowe badanie układu krążenia, badanie echokardiograficzne
i dopplerowskie serca oraz wydanie certyfikatu psom rodowodowym
(więcej informacji http://www.kardiologiaweterynaryjna.pl/)
Cena badania: 230 zł
Osoby chętne proszone są o kontakt z Agnieszką Szewczuk 696 476 677

1.11.2016
Składka członkowska za rok 2016

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2016 w kwocie 70 zł.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, które mają opłaconą składkę za rok 2016!

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: składka 2016

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.


19.12.2016
W imieniu Oddziałowej Komisji Szkolenia dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w naszym Świątecznym Pokazie na Rynku Kościuszki.
Mamy nadzieję, że spędziliście miło ten czas, a wasi podopieczni mieli dobry „trening socjalizacyjny”.
Za niedociągnięcia przepraszamy i obiecujemy poprawę.
W następnym roku planujemy cykl spotkań pod hasłem
„TYLKO Rodowodowy=Rasowy”.
O terminach i formie spotkań będziemy informować na bieżąco.
Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.
Wszystkim Życzymy Wesołych Świąt


6.12.2016
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na
Świąteczny Pokaz Psów pod hasłem „Tylko Rodowodowy = RASOWY”


Termin – 18.12.2016 godz. 12.00
Miejsce – Białystok, Rynek Kościuszki
Osoby i hodowle zainteresowane pokazaniem swoich psów
prosimy o wcześniejszy kontakt z
Jarkiem Gesinowskim zkrywlan@wp.pl lub z
Katarzyną Maliszewską- Grzybowską k.m-g@wp.pl


15.11.2016
OKSP zaprasza na :

Egzaminy PT, BH, IPO - 03-04.12.2016 godz. 9.00

Miejsce : Plac szkoleniowy : Jana Pawła II (przy Makro) Białystok, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową.

Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 04.12.2016 godz. 12.00
- sędzia Marek Czerniakowski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową.

Opłaty w biurze lub na konto: testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Egzaminy :BH,IPO - Krzysztof Ziemniewicz - 602 464 392
Przegląd hodowlany :Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604


19.10.2016
OKSP zaprasza właścicieli psów na bezpłatne zajęcia z obrony sportowej mające na celu zaznajomienie członków naszego oddziału z tą formą psich sportów. Zajęcia prowadzić będą Jarosław Gesinowski i Leszek Wrotnowski.
Rozpoczęcie zajęć 22.10.2016 o godzinie 11.00.
Miejsce szkolenia - Plac Szkoleniowy Lewickie 2B, Juchnowiec Kościelny.
Zgłoszenia drogę meilową zkrywlan@wp.pl z podaniem rasy oraz wieku psa.
Ilość miejsc ograniczona.
30.09.2016
OKSP zaprasza na :

Egzaminy PT, BH, IPO - 08.10.2014 godz. 9.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 08.10.2016 godz. 11.00

- sędzia W.Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy : Lewickie 2/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową.

Opłaty w biurze lub na konto: testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 60408.08.2016
Dnia 14 sierpnia 2016 r. w godzinach 10.00 - 12.00
podczas dorocznego Jarmarku na Placu Miejskim w Białymstoku
odbędzie się pokaz - prezentacja psów rasowych z naszego Oddziału.
Prosimy wszystkich chętnych o przybycie ze swoimi psami.
Udział w Jarmarku będzie promocją psów rasowych z naszego regionu.
Szczegółowe inormacje : Jarek Gesinowski 600 920 604 zkrywlan@wp.pl


24.05.2016
Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji
X Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowych Wystaw 2 i 9 grupy FCI
Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być tłumaczem, sekretarzem lub gospodarzem ringu, piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, danymi kontaktowymi, określeniem znajomości języka, wskazaniem chęci pełnienia określonej funkcji na adres e-mail:biuro@zkwp.bialystok.pl
Wszelkich informacji udziela Pani Anna Zabielska, tel. 504 868 425 po godz. 17.0011.07.2016
15-16.07.2016 - egzamin BH i IPO

OKSP zaprasza chętnych na egzaminy BH i IPO ,
które odbędą się 15-16 lipca na placu ZKwP Lewickie 2B.
Zaproszony sędzia to Tadeusz Roszkiewicz.
Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny:
Jarosław Gesinowski 600 920 604


27.06.2016
Uwaga !
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na spotkanie integracyjno szkoleniowe pt :" Pies do domu i do sportu".
Spotkanie odbędzie się w dniach 23-24 lipca na terenie placu szkoleniowego Lewickie 2B, 16-061 Juchnowiec Kościelny .
Celem imprezy będzie przybliżenie członkom naszego oddziału podstaw wychowania,
szkolenia psów w zakresie posłuszeństwa oraz przygotowanie psów do zawodów obedience, PT czy tez IPO.
Prowadzącym zajęcia będzie Mistrz Świata Owczarków Belgijskich Obedience Klasa 3- Agnieszka Leszczyńska.
Istnieje możliwość uczestnictwa z psem bądź jako obserwator.
Uczestnictwo z psem - koszt 50 zł w biurze oddziału - ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnictwo bez psa - bezpłatne.
Początek spotkania 23.07.2016 o godzinie 11.00
Informacje szczegółowe i zapisy : zkrywlan@wp.pl tel.: 600 920 604


5.05.2016
26.06.2016 (niedziela) badanie okulistyczne psów.

Komisja Hodowlana organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów
Badania przeprowadzać będzie Dr n. wet. Przemysław K. Bryła
Termin badania: 26.06.2016 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.
Ceny bez zmian, jak w ubiegłym roku.
Badanie z wystawieniem certyfikatu (w cenie badania jest gonioskopia):
- 110,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów - minimum 20 szt,
- 100,00 PLN - przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów powyżej 30 psów .
Można również wykonać badania bez certyfikatu:
80 zł (przy 20 psach) i 70zł (przy 30 psach).
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat psów proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. E-mail
Obowiązkowo proszę również podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać
"zgłoszenie do badania oczu".
Wszelkich informacji na temat badań udziela
Pani Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.00


21.04.2016
Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.


25.03.2016
23.04.2016 - Próby Instynktu Pasterskiego dla psów w wieku 6-24 miesiące
Zaproszony sędzia - Tomasz Pecold
rozpoczęcie : 08.00
miejsce : Grabówka
Koszt: 80 zł.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Anna Zabielska, tel. 504 868 425
Anna Łuckiewicz , tel. 722 391 790
Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2016 r.
Prosimy o zabranie ze sobą rodowodu psa i książeczki startowej
(do odebrania w oddziale lub na miejscu przed testami).


2.01.2016
Składka członkowska za rok 2016

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2016 w kwocie 70 zł.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, które mają opłaconą składkę za rok 2016!

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: składka 2015

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.


8.04.2016
 zobacz wiecej


8.03.2016
9.04.- 10.04.2016 - egzamin BH i IPO
oraz testy psychiczne i przegląd hodowlany owczarków niemieckich

Zaproszeni sędziowie to Tadeusz Roszkiewicz, Waldemar Kosmalski.
Testy psychiczne oraz przegląd hodowlany od godz.: 12.00.
miejsce : Plac ZKwP -Lewickie 2B

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski tel. 600 920 604
Zgłoszenia - biuro oddziału.


25.01.2016
Ranking wystawowy za rok 2015 !!!

Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw (drogą elektroniczną lub osobiście) do 17 lutego 2016
(ostateczny termin zamykający listę uczestników).

>>> ZGŁOSZENIE
>>> PUNKTACJA


28.12.2015
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 28 lutego 2016 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.
Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
 • 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 6. Sprawozdanie z działalności za 2015 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły
  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015
 • 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2016
 • 10. Wręczenie Honorowych Odznak
 • 11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2015
 • 12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

2.01.2016
NOWOROCZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Zarząd Oddziału w Białymstoku ZKwP zaprasza na spotkanie integracyjne członków oddziału, które odbędzie się 23 stycznia 2016 roku w sali Centrum Bankietowego Niagara ul. Paderewskiego 8a, 15-349 Białystok, www.niagara-wesela.pl
Rozpoczęcie - 19 00, przewidywane zakończenie - 3 00.
Koszt uczestnictwa 1 osoby - 70,00 pln.
Zapewniamy kulinaria, oprawę muzyczną i inne atrakcje.
Termin zgłaszania uczestnictwa i wnoszenia opłat w biurze Oddziału
do dnia 16 stycznia 2016 roku.
Więcej informacji udzieli Krzysztof Dudenko - 602444146.
Zapraszamy.


29.11.2015
Składka członkowska za rok 2015

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2015 w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku. Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, ktore mają opłaconą składkę za rok 2015!

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
z dopiskiem: składka 2015

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.


21.10.2015
21-22.11.2015 - egzamin BH i IPO
oraz testy psychiczne i przegląd hodowlany owczarków niemieckich

OKSP zaprasza na egzaminy, testy psychiczne i przegląd hodowlany owczarków niemieckich.
Przegląd i testy psychiczne odbędą się 21.11.2015 od godz.12.00 - plac Lewickie 2/1
Egzaminy BH - 21.11.2015 - od godz. 14.00 - plac Lewickie 2/1.
Egzaminy IPO, BH - 22.11.2015 - od godz.: 9.00 - plac Jana Pawła II (przy Makro)
sedzia - Waldemar Kosmalski

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Jarosław Gesinowski 600 920 604
Zgłoszenia - biuro oddziału.

25-26.07.2015 - egzamin BH i IPO
15.08.2015 - testy psychiczne oraz przegląd hodowlany owczarków niemieckich

OKSP zaprasza na egzaminy w dniach 25-26.07.2015- egzamin BH i IPO- sędzia Tadeusz Roszkiewicz - początek godz.12.00 - plac szkoleniowy- Lewickie 2/1

OKSP zaprasza na testy psychiczne oraz przegląd hodowlany owczarków niemieckich w dniu 15.08.2015 - sędzia Stanisław Abłamowicz - początek godz. 10.00
Zgłoszenia - biuro oddziału.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Oddziału Białystok ul.Jurowiecka 33, o godz.10.00 rozpocznie się egzamin asystencki.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy członkowie ZKwP, którzy spełniają kryteria Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych ZK w P (§3 i §7 pp. a)

- ukończyli kursu na asystenta (osoby z innych Oddziałów zaświadczenie o ukończeniu kursu),
- posiadają wykształcenie minimum średnie (kopia dokumentu),
- załączą informację o swoich dotychczasowych dokonaniach w kynologii,
- dołączą pozytywną opinię wydaną przez Oddział macierzysty (za okres co najmniej dwuletniej działalności w Związku),
- wniosek o dopuszczenie go do egzaminu asystenckiego z określeniem wybranej specjalności. (zgodnie z „Wykazem i zakresem specjalności sędziów i asystentów.”)
- przedstawią poświadczenie dokonanej opłaty składki członkowskiej za rok bieżący,
- dokonają opłaty za egzamin 70zł bezpośrednio w siedzibie oddziału W Białymstoku lub na konto O/Białystok.

Skład Komisji Egzaminacyjnej:
- Mirosław Redlicki – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
- Katarzyna Fiszdon,
- Stanisław Abłamowicz,
- lek wet. Maria Iwona Rudobielska,
- Andrzej Szutkiewicz
**************************
Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail:biuro@zkwp.bialystok.pl
lub złożyć bezposrednio w biurze Oddziału do 15 lipca 2015 roku.

Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji
IX Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowej Wystawy 2 grupy FCI i Klubowych Wystawach Terierów.
Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być tłumaczem, sekretarzem lub gospodarzem ringu. Piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, danymi kontaktowymi, określeniem znajomości języka, wskazaniem chęci pełnienia określonej funkcji na adres e-mail:biuro@zkwp.bialystok.pl

Komisja Hodowlana organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.

Badania przeprowadzać będzie Dr n. wet. Przemysław K. Bryła
Termin badania: 21.06.2015 roku siedziba Oddziału w Białymstoku ul. Jurowiecka 33.
Badanie z wystawieniem certyfikatu - 110,00 PLN przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów do badania - 20 szt, powyżej 30 psów - 100,00 PLN z certyfikatem (w cenie badania jest gonioskopia).
Można również wykonać badania bez certyfikatu: 80 zł (przy 20 psach) i 70zł (przy 30 psach).
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat psów proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Plec
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. Telefon dom.
15. E-mail
Obowiązkowo proszę również podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: asiakonopka@tlen.pl w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania oczu".
Wszelkich informacji na temat badań udziela Pani Joanna Konopka
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badań z ramienia Komisji Hodowlanej) tel. 607 086 955 po godz. 17.00.

Oddziałowa Komisja Szkolenia informuje i w imieniu kolegów z ZO PZŁ zaprasza na:
Konkursy Pracy Tropowców oraz Konkursy Pracy Posokowców
w dniach 30-31 maja 2015 r.


ZO PZŁ w Białymstoku wraz z komisją kynologiczną organizuje
w dniach 30-31 maja 2015 Konkursy Pracy Tropowców oraz Konkursy Pracy Posokowców.
Zgłoszenia wraz z metryką psa oraz telefonem kontaktowym przyjmujemy do dnia 22 maja 2015
W zależności od liczby zgłoszeń możliwe jest zorganizowanie obu konkursów jednego dnia.
Dokładne szczegóły organizacyjne dotyczące konkursów będą znane
około 26 maja 2015
O szczegółach organizacyjnych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej zo.bialystok@pzlow.pl

Kurs dla kandydatów na asystentów kynologicznych !!!

ZAJECIA 18 kwietnia 2015 o godz 9.00
wykłady: Użytkowość psów Znajomość regulaminów pracy psów, prób, konkursów, zawodów itp. odpowiednich specjalności. Przegląd ras VI i VII, VIII gr FCI - 8 godz
wykładowca: p. Stanisław Abłamowicz

ZAJECIA 7 maja 2015 o godz 17.30 czwartek
wykłady: Historia ZKwP i przegląd ras 10 grupy FCI.- 6 godz.
wykładowca: p. Tomasz Borkowski

ZAJECIA 9 maja 2015 o godz 9.00
wykłady: Podstawy fizjologii psa - rozród i utrzymanie - 6 godz
wykładowca: Lek. wet. specjalista psy i koty p. Maria Iwona Rudobielska

ZAJECIA 16 maja 2015 o godz 9.00
wykłady: Przegląd ras grupy I i V FCI - 6 godz
wykładowca: p. Mirosław Redlicki

Miejsce wykładów: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1 J (budynek Biologii)
Wykłady będą odbywały się w systemie weekendowym sobota - niedziela.
Obejmują 78 godzin wykładów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach, jakie będą omawiane na kursie asystenckim.
Prosimy o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa na adres biura Oddziału.

Planowany termin egzaminu miesiąc sierpień 2015r.
(dokładny termin zostanie podany po zakończeniu wykładów)

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w kursie proszone są o potwierdzenie uczestnictwa oraz dokonanie opłaty.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 400 zł.
W związku z tym prosimy do dnia 27 lutego 2015 r. o wpłacenie na konto naszego Oddziału
I raty opłaty za uczestnictwo w kursie w wysokości 200 zł.
II- rata 200 zł płatna do 27 marca 2015 r.

Płatność przelewem na konto bankowe bądź osobiście w siedzibie Oddziału
KONTO BANKOWE PKO BP S.A. I O/Białystok 59 1020 1332 0000 1502 0025 9333

Przypominamy, że w kursie asystenckim mogą brać osoby, które są członkami ZKwP
i mają opłaconą składkę członkowską za 2015 r.
Osoby z poza Oddziału ZKwP w Białymstoku proszone są o zabranie na pierwszy zjazd legitymacji członkowskiej  w której odnotowana jest zapłacona składka za bieżący rok
lub zaświadczenie z macierzystego oddziału o opłaceniu składki.
Ponadto osoby które chcą zdawać egzamin asystencki z pracy psów myśliwskich
dodatkowo muszą dostarczyć zaświadczenie o byciu członkiem PZŁ i opłaceniu składki
za bieżący rok.
 
PATRZ >>> Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych ZKwP.

Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia kursu po zaliczeniu 75 % godzin wykładów.
Szczegółowe informacje udziela Robert Mroczko , tel. 604 753 138, po godz. 15.30


Egzamin BH- 17.04.2015
Egzaminy PT, BH,IPO, testy psychiczne i przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 18.04.2015


Początek egzaminów : godz. 9.00 -Plac szkoleniowy ZKwP - Lewickie 2/1 gm. Juchnowiec Kościelny
Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową do 14.04.2015 r.
Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2015 r. w wysokości 70 zł oraz zabranie ze sobą rodowodu psa, książeczki startowej(w przypadku egzaminów).

Składka członkowska za rok 2015

Zarząd Oddziału przypomina i uprzejmie prosi o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł.

Na oddzialowej stronie internetowej pozostaną informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, ktore mają opłaconą składkę za rok 2015!

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
PKO BP S.A. I O/Białystok
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333
z dopiskiem: składka 2015

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 1 marca 2015 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.
Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
 • 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 6. Sprawozdanie z działalności za 2014 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły
  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014
 • 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2015
 • 10. Wręczenie Honorowych Odznak
 • 11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2014
 • 12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.
WAŻNE - KWALIFIKACJE HODOWLANE - Badanie profilu DNA
18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Ranking wystawowy 2014
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 24 lutego 2015 do godz 14 (ostateczny termin zamykający listę uczestników).
KOMUNIKAT
20.02.2015
W związku z wyemitowanym 5.02.2015 w programie Uwaga TVN reportażem dot. interwencji Fundacji VIVA na terenie posesji w miejscowości Brzóski-Falki (powiat Wysokie Mazowieckie), ukazującym skandaliczne warunki przetrzymywania psów,
w dniu 19 lutego br. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku.
Została na nim rozpatrzona sprawa p. Jarosława R. właściciela hodowli o przydomku
“z Kwitnącej Magnolii” zarejestrowanej w oddziale ZKwP w Białymstoku.
Na podstawie zebranych materiałów oraz wyników kontroli hodowli przeprowadzonej
w dniu 29.01.2015 przez komisję składającą się z przedstawicieli Zarządu Oddziału,
stwierdzono rażące naruszenie regulaminów ZKwP oraz przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
Skutkiem czego podjęto uchwałę o przekazaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim oraz zawieszeniu p. Jarosława R. w prawach członka na czas postępowania dyscyplinarnego .

Równocześnie informujemy, że hodowla „z Kwitnącej Magnolii” mieści się w miejscowości Wysokie Mazowieckie, natomiast
interwencja Fundacji VIVA dotyczyła hodowli „Rosołowe Gwiazdki” będącej własnością Łukasza R. , który nie jest członkiem ZKwP od 2013 roku,
w konsekwencji czego, również jego hodowla nie jest zarejestrowana w ZKwP.

Niestety miejscem nielegalnej hodowli psów, której dotyczyła w/w interwencja, była działka rolna stanowiąca własność p. Jarosława R.
Zarząd Oddziału w Białymstoku

Składka członkowska za rok 2014 i 2015

Zarząd Oddziału przypomina i uprzejmie prosi o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł do dnia 31 stycznia 2015.
Nieopłacenie składki członkowskiej w wyżej wskazanym terminie stanowi podstawę do skreślenia z listy członków Związku !!!

Patrz >>>

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.
Na oddzialowej stronie internetowej utrzymywane są informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, ktore mają opłaconą składkę za rok 2015.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
PKO BP S.A. I O/Białystok
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333
z dopiskiem: składka 2014

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.

WAŻNE - KWALIFIKACJE HODOWLANE
Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r.
podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r.
- jako jednego z wymogów hodowlanych - obowiązkowego badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury /
załączniki: nr 14, 14a.
Od stycznia 2015 badaniami objęte zostaną:
1. psy (samce) wszystkich ras nowo kwalifikowane do hodowli,
2. psy i suki ras polskich nowo kwalifikowane do hodowli
3. wszystkie psy i suki wpisywane na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego
do Księgi Wstępnej.
4. rodzice oraz wszystkie szczenięta z tzw. przypadkowych miotów.

Od 01 stycznia 2016 roku badania obejmą również suki pozostałych ras
(nowo kwalifikowane do hodowli).

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI
Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium:
Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1
Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą.
W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:
Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.
Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału (koszty przesyłek związanych z badaniem).

Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich
Egzaminy PT, BH, testy psychiczne i przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 25.10.2014
Egzamin IPO - 26.10.2014

egzaminy IPO, PT, BH, testy psychiczne - sędzia Tadeusz Roszkiewicz

przegląd hodowlany owczarków niemieckich - Zbigniew Szczęśniak

Początek egzaminów : godz. 9.00 -Plac szkoleniowy ZKwP - ul.J. Pawła II (przy Marko)

Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową do 22.10.2014 r.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2014 r. w wysokości 70 zł oraz zabranie ze sobą rodowodu psa.

Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich
Egzaminy PT, BH, IPO - 26.04.2014 godz. 11.00
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 26.04.2014 godz. 12.00
- sędzia W.Kosmalski
Miejsce : Plac szkoleniowy :
Lewickie 2/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, województwo Podlaskie

Zgłoszenia psów w biurze oddziału lub drogą meilową do 21.04.2014 r.

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2013 r. w wysokości 70 zł oraz zabranie ze sobą rodowodu psa.

Uwaga ! Badania serca - możliwośc wykonania badań
Hodowców z Białegostoku i okolic,chętnych na przebadanie swojego pieska zapraszamy na badania serca (ECHO, osłuchiwanie, EKG podczas Echa),
które przeprowadzi Pani dr. Urszula Bartoszuk-Bruzone
(więcej informacji http://www.kardiologiaweterynaryjna.pl/).
Badania odbędą się w dniu 23.04.2014 (środa) w Białymstoku.
Informacje i zapisy u Agnieszki Szewczuk tel. 696 476 677 lub w bezpośrednio lecznicy ANIMED przy ul. Armii Krajowej 23 (http://weterynaria.bialystok.pl/).
Są jeszcze wolne miejsca na badanie.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 23 marca 2014 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 5. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2013 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Komisji Szkolenia
  • d) Finansowej
  • e) Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2013
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2014
 • 11. Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Sądu Koleżeńskiego
  • Komisji Rewizyjnej
 • 12. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2013
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od dnia 7.03.2014 r.

Ranking wystawowy 2013
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 10 marca 2014
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich 05.10.2013 godz. 10.00
- sedzia W.Kosmalski
Egzaminy PT, BH 05.10.2013 - sedzia T.Roszkiewicz
Egzaminy IPO 06.10.2013 od godz.8.00 - sędzia T.Roszkiewicz

Miejsce: plac szkoleniowy Grabówka, ul.Leszczynowa

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2013 r. w wysokości 70 zł oraz zabranie ze sobą rodowodu psa.

Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji VII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowych Wystaw II i III grupy FCI. Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być sekretarzem
lub gospodarzem ringu. Piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Robertem Mroczko,
tel. 694 402 634, 604 753 138

Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich
Testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich 13.04.2013 godz. 10.00-13.00
- sedzia W.Kosmalski
Egzaminy PT, BH 13.04.2013 od godz. 14.00 - sedzia T.Roszkiewicz
Egzaminy IPO 14.04.2013 od godz.10.00 - sedzia T.Roszkiewicz

Miejsce: plac szkoleniowy Białystok, ul Weglowa 8 pawilon 30

Opłaty w biurze lub na konto:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2013 r. w wysokości 70 zł oraz zabranie ze sobą rodowodu psa.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 3 marca 2013 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.
Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
 • 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 6. Sprawozdanie z działalności za 2012 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły
  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012
 • 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2013
 • 10. Wybory Delegata na Zjazd
 • 11. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2012
 • 12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

Składka członkowska za rok 2013

Zarząd Oddziału przypomina i uprzejmie prosi o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2013 r. w wysokości 70 zł.

Na oddzialowej stronie internetowej utrzymywane są informacje o szczenietach, hodowlach, reproduktorach itp. wyłącznie osob, ktore mają opłaconą składkę za rok 2013.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału
Biuro czynne:
Wtorki - 9.00 - 14.00
Środy - 16.30 - 19.30
Czwartki - 9.00 - 14.00
Piątki - 16.30 - 19.30

lub na konto Oddziału:
PKO BP S.A. I O/Białystok
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333
z dopiskiem: składka 2013

Liczymy na sumienność i na zastosowanie się do naszej prośby.

Badanie okulistyczne i kardiologiczne

Termin badań: 1 i 2 .12.2012 roku Siedziba Oddziału w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33


Proszę o potwierdzenie do dnia 04.11.2012 (termin ostateczny) otrzymanego od naszego biura e-maila następującej treści:

Badanie okulistyczne i kardiologiczne odbędzie się 1 i 2 grudnia 2012 (z uwagi na liczbę chętnych) w siedzibie Oddziału w Białymstoku Związku Kynologicznego przy ul. Jurowieckiej 33.
O dokładnej godzinie badania każdy zainteresowany zostanie poinformowany droga telefoniczną lub e-mail przez zespół prowadzącego badania dr. Jacka Garncarza.

Proszę o potwierdzenie ostateczne chęci udziału w badaniach
do dnia 04.11.2012 (termin ostateczny)

a - okulistycznym Tak / Nie *
b - kardiologicznym Tak / Nie *
* odpowiednio zaznaczyć

Osoby chcące uzyskać certyfikat a nie przesłały danych psa/ psów proszone są
o dokonanie tego w e-mailu potwierdzającym wg. wzoru

W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Plec
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. Telefon dom.
15. E-mail

Obowiązkowo proszę podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania oczu" lub "zgłoszenie do badania serca" lub "zgłoszenie do badania oczu i serca".

Badanie okulistyczne i kardiologiczne

Termin badań: 1.12.2012 roku

Koszt 130 zł obejmuje badanie okulistyczne psa w kierunku chorób genetycznych opisywanych w danej rasie i wystawienie certyfikatu.
Koszt konsultacji okulistycznej to 150zł (zdiagnozowanie choroby i ustawienie leczenia).
Badanie kardio z echem i certyfikatem to 250zł.

lek. wet. Jacek Garncarz, dr n. wet. Magdalena Garncarz

Osoby zainteresowane, które zgłosiły swój akces proszę o potwierdzenie udziału w badaniu: biuro@zkwp.bialystok.pl

Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

9.11.2012
egzaminy PT i BH

10.11.2012
testy psychiczne
przegląd hodowlany owczarków niemieckich
egzamin IPO

Sędzia: Beata Ryl i Waldemar Kosmalski
Miejsce:
1) przegląd hodowlany, testy psychiczne owczarków niemieckich - Grabówka, ul.Leszczynowa,
tel. informacyjny 662 004 720, 600 92 06 04

2) egzaminy PT,IPO,BH i testy psychiczne pozostałych ras - plac szkoleniowy za "Makro" (wyjazd na W-wę),
tel. informacyjny 602 464 392

Zgłoszenia i opłaty do 5 listopada!

Cena:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin BH - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska. Prosimy o wzięcie rodowodu psa.

Oddział w Białymstoku ZKwP planuje zorganizowanie badań psów w kierunku chorób oczu i serca. Badanie oczu przeprowadzać będzie specjalista okulistyki weterynaryjnej oraz chorób serca. Koszt poszczególnych badań podany zostanie w terminie późniejszym.

Badania zostaną przeprowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby pisemnych deklaracji zainteresowanych hodowców i właścicieli psów.

Zgłoszenie z podaniem poniższych danych należy przesłać na adres e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl w tytule wiadomości proszę wpisać "zgłoszenie do badania oczu" lub "zgłoszenie do badania serca" lub "zgłoszenie do badania oczu i serca".

W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Plec
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. Telefon dom.
15. E-mail

O terminie badań poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.
Wszystkich chętnych członków naszego Związku serdecznie zapraszamy.

Walne Zebranie
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbyło się w dniu
25 marca 2012 r. (niedziela) o godzinie 11.00
w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33.
FOTOREPORTAŻ

26.05.2012
egzaminy PT
testy psychiczne
przegląd hodowlany owczarków niemieckich

początek godz. 10.00

27.05.2012
egzaminy IPO

początek godz.10.00

Sędzia: Tadeusz Roszkiewicz, a przegląd hodowalny owczarków niemieckich - Waldemar Kosmalski
Miejsce: plac szkoleniowy ul.Zacisze

Opłaty na konto lub w biurze:
testy psychiczne - 70 zł
przegląd hodowlany - 70 zł
egzamin PT - 110 zł
egzamin IPO - 160 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za 2012 r. Należy wziąć ze sobą rodowód psa.

Ranking wystawowy 2011
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 7 lutego 2012

Uwaga!
Zebrania Oddziałowej Komisji Hodowlanej odbywają się w każdy
pierwszy piątek miesiąca
!!!
Prosimy o składanie podań w sprawach hodowlanych ze stosownym wyprzedzeniem.
Uwaga!
Terminy przeglądów miotów prosimy umawiać z kierownikami sekcji
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem !

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 25 marca 2012 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.
Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 4. Powołanie Komisji Wnioskowej i Mandatowej
 • 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 6. Sprawozdanie z działalności za 2011 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły
  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2011
 • 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2012
 • 10. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2011
 • 11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 12. Wolne Wnioski
 • 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

Informujemy, iż składka członkowska za 2012 rok wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w biurze lub na konto. W tytule przelewu prosimy umieścić dane:
składka 2012, imię i nazwisko.
Informacje o pozostałych opłatach są dostępne w biurze Oddziału.

Komunikat o uszach i ogonach
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz. 1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012 r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012 r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 r. i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art. 27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów organizuje:

5 listopada 2011, od godz. 9.00 do godz. 11:00
testy psychiczne
przegląd hodowlany owczarków niemieckich

od godz. 11:00:
egzaminy PT

6 listopada 2011, początek godz. 9.00,
egzaminy IPO

Sędzia Tadeusz Roszkiewicz,
miejsce: plac szkoleniowy przy ul. Zacisze
Organizator: Ryszard Gesinowski tel. 662 004 720

Opłaty w biurze lub przelewem na konto:
testy psychiczne 50 zł
przegląd hodowlany owczarków niemieckich 50 zł
egzamin PT 90 zł
egzamin IPO 130 zł

Warunkiem uczestnictwa jest opłacona składka członkowska za rok 2011 (60 zł). Należy wziąć ze sobą rodowód psa.

Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji V Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowych Wystaw II i III grupy FCI. Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być sekretarzem
lub gospodarzem ringu. Piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Robertem Mroczko,
tel. 694 402 634, 604 753 138

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza wszystkich zainteresowanych szkoleniem psów na spotkanie z sędzią międzynarodowym pracy psów myśliwskich,towarzyszących i obronnych, agility - Stansławem Abłamowiczem.
Tematem spotkania będą zasady oceny pracy psa w w/w dyscyplinach
Spotkanie odbędzie się 22.05.2011 o godz. 14 - plac ul.Zacisze..
Wszystkich chętnych prosimy o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na email: jarek.gesinowski@wp.pl do dnia 18.05.2011r.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

OKSzP oraz KON organizuje trening z pozoranten Dariuszem Więckowskim, któy będzie pozorował na klubowej Wystawie Owczarków Niemieckich, Trening odbędzie się 29 maja od godziny 10.00. Pasjonatów sportów obronnych serdecznie zapraszamy. Dokładnie informacje : Jarosław Gesinowski tel: 600 920 604 lub meilowo jarek.gesinowski@wp.pl

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Oddziału odbyło się w dniu
27 marca 2011 r. (niedziela) o godzinie 11.00
w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33.
FOTOREPORTAŻ
W związku z opublikowaniem przez FCI w dniu 23.12.2010 roku nowego wzorca Owczarka niemieckiego wprowadzającego odmianę długowłosą, pismem z dnia 30 grudnia FCI pozostawiło sposób w jaki owczarki niemieckie będą kwalifikowane jako "owczarki niemieckie: odmiana długowłosa", do uznania przez kraje członkowskie.
W ślad za tym Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Klubem Owczarka Niemieckiego przy ZG opracowała następującą procedurę kwalifikacji owczarków niemieckich urodzonych przed 2011 rokiem do odmiany długowłosej:

1) Powołane zostały cztery zespoły sędziowskie:
BYDGOSZCZ (dla Polski północnej)
Przewodniczący: Zbigniew Szcześniak, członkowie: Waldemar Kosmalski, Piotr Król
KATOWICE (dla Polski południowej)
Przewodnicząca : Barbara Czasławska, członkowie: Ewa Bukład, Krzysztof Dobrzański
WARSZAWA (dla Polski środkowej i wschodniej)
Przewodniczący: Waldemar Federak, członkowie: Marek Czerniakowski, Mieczysław Gątkowski
WROCŁAW (dla Polski zachodniej)
Przewodnicząca: Iwona Madziarska, członkowie: Janusz Arnold, Stanisław Pasek

2) Upoważnieni sędziowie dokonają kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych pt. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODMIANY RASOWEJ > załącznik
Ważne jest w tym wniosku oświadczenie właściciela, że w/w pies/suka:
- nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie był/a użyty/a do hodowli w organizacjach poza FCI.
Wniosek o zmianę przynależności winien być sporządzony w 3 egzemplarzach:
- dla Zarządu Głównego
- dla Oddziału macierzystego
- dla właściciela psa

3) Właściciele rodowodowych (rodowód ew. metryka Związku Kynologicznego w Polsce) Owczarków niemieckich zainteresowani zmianą przynależności do odmiany długowłosej, zgłoszą chęć przystąpienia do przeglądu w macierzystym Oddziale ZKwP. Oddziały skontaktują się z najbliżej położonym zespołem i ustalą szczegóły przeglądu.

4) Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez sędziego, właściciel owczarka niemieckiego długowłosego zwróci w macierzystym Oddziale dotychczasowy rodowód wraz z wnioskiem, a Oddział prześle rodowód do Zarządu Głównego w celu wymiany i naniesienia zmian w PKR.

5) Przeglądy kwalifikacyjne owczarków niemieckich długowłosych urodzonych przed 2011 rokiem powinny być zakończone do 30 marca 2011 roku.

Do czasu zmiany przynależności do odmiany długowłosej, sędziowanie tych psów na wystawach w kraju odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

W dniu 29.01.2011, planujemy zorganizowanie Balu Karnawałowego dla członków naszego Oddziału w restauracji AMADEO, ul. kpt. Raginisa 71 b , rozpoczęcie godz. 19.00.
Zapisy są przyjmowane w biurze oddziału.
Połowę kosztów pokrywa Zarząd.
FOTOREPORTAŻ z Balu ubiegłorocznego

Ranking wystawowy 2010
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 4 lutego 2010

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 27 marca 2011 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.

Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 5. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2010 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Komisji Szkolenia
  • d) Finansowej
  • e) Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2011
 • 11. Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Sądu Koleżeńskiego
  • Komisji Rewizyjnej
 • 12. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2010
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od dnia 11.03.2011 r.

OKSP planuje zorganizowanie egzaminów PT, IPO, testów psychicznych oraz przegląd owczarków niemieckich w dniu 24.10.2010.
Sędzia: Stanisław Abłamowicz
Rozpoczęcie o godzinie 11:00
W pierwszej kolejności odbędą się testy psychiczne, następnie egzaminy PT i IPO a po nich przegląd owczarków niemieckich.
Miejsce: plac szkoleniowy przy ul. Zacisze
Tel. do organizatora: 662 004 720
Osoby chętne na egzaminy i testy są proszone o zgłoszenie się do biura oddziału w celu zgłoszenia psów oraz zrobienia opłat do dnia 22.10.2010.

Opłaty na konto lub w biurze oddziału
- testy psychiczne - 30 zł
- przegląd hodowlany - 30 zł
- egz.PT 90 zł
- egz. IPO 130 zł

Warunkiem uczestnictwa opłacona składka za rok bieżący oraz należy wziąć ze sobą rodowód psa.

Uwaga !
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących pomóc przy organizacji IV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych oraz Krajowej Wystawy Terierów. Jeśli chcesz pomóc w pracy sędziego i być sekretarzem
lub gospodarzem ringu. Piszesz poprawnie oraz masz czytelny charakter pisma a przede wszystkich chcesz spędzić dwa dni w otoczeniu psich piękności - serdecznie zapraszamy !!!

Bardzo mile widziane osoby posługujące się w stopniu zaawansowanym językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urszulą Tarasiewicz, tel. 0694 402 634, 0605 233 689

W dniu 24.04.2010 (początek godz. 10.30) na placu szkoleniowym przy ul. Zacisze w B-stoku OKSP organizuje:
testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich a następnie egzaminy PT i IPO.

Testy psychiczne, egzamin PT i IPO - sędzia Tadeusz Roszkiewicz

Przegląd hodowlany owczarków niemieckich - sędzia Waldemar Federak

Opłata na konto lub w biurze:
testy psychiczne - 30 zł
przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 30 zł
egzamin PT - 90 zł
egzamin IPO - 130 zł

Warunkiem przystapienia jest opłacona składka członkowska za rok bieżący. Należy wziąć ze sobą rodowód psa.

OKSP planuje zorganizowanie egzaminów PT, IPO , testów psychicznych oraz przegląd owczarków niemieckich w dniach 24-25.04.2010.
Dnia 24.04.- egzamin PT oraz testy i przegląd O.N.;
25.04- egzaminy IPO.
Zaproszeni sędziowie to Tadeusz Roszkiewicz - sędzia prób pracy
oraz Waldemar Federak- sędzia eksterieru owczarków niemieckich.
Dokładne godziny egzaminów i miejsca przeprowadzenia zostaną podane po określeniu przybliżonej ilości zgłoszeń.
Osoby chętne na egzaminy i testy są proszone o zgłoszenie się do biura oddziału w celu zgłoszenia psów oraz zrobienia opłat do dnia 16.04.2010.

Opłaty na konto lub w biurze oddziału
- testy psychiczne - 30 zł
- przegląd hodowlany - 30 zł
- egz.PT 90 zł
- egz. IPO 130 zł

Warunkiem uczestnictwa opłacona składka za rok bieżący oraz nalezy wziąć ze sobą rodowód psa.

Walne Zebranie
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbyło się w dniu
28 lutego 2010 r. (niedziela) o godzinie 11.00
w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33.
FOTOREPORTAŻ
Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 4. Powołanie Komisji Wnioskowej i Mandatowej
 • 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 6. Sprawozdanie z działalności za 2009 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  • d) Sprawozdanie finansowe
  • e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły
  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2009
 • 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2010
 • 10. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2009
 • 11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 12. Wolne Wnioski
 • 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze Oddziału.

W związku z urlopem przyjmowanie zgłoszeń do rankingu wystawowego przedłużamy do 3 lutego (termin ostateczny). WYNIKI

W dniu 16.01.2010, z okazji 40-lecia Oddziału w Białymstoku odbył się w restauracji AMADEO Bal Jubileuszowy. Na Balu mogli sie bawić wszyscy członkowie białostockiego Oddziału
FOTOREPORTAŻ

Ranking wystawowy 2009
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 3 lutego 2010

Informujemy, iż składka członkowska za 2010 rok wynosi 60 zł.
Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Zarząd Główny uprzejmie informuje, że Zjazd Sędziów Kynologicznych odbędzie się
2O lutego 2010 roku w Łodzi w hotelu "Grand"
.
Warunkiem udziału w Zjeździe jest potwierdzenie w legitymacji członkowskiej opłacenia aktualnej składki

Uwaga uczestnicy kursu asystenckiego !
Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby spełniające wymogi
Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych ! CZYTAJ >>>

Prosimy aby kandydaci na asystentów złożyli komplet wymaganych regulaminem dokumentów wraz z dowodem wpłaty za egzamin (30 zł.)
w terminie do 16.12.09. do godz. 17.30
Planowany termin egzaminu - 23.01.2010

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko.)
     
     
   

W dniu 12 grudnia odbędą się :

- egzamin PT i IPO godz. 10.00,
- testy psychiczne oraz przegląd hodowlany owczarków niemieckich godz. 12.00.

Opłaty na konto lub w biurze oddziału
- testy psychiczne - 30 zł
- przegląd hodowlany - 30 zł
- egz.PT 90 zł
- egz. IPO 130 zł

miejsce: plac szkoleniowy za "Makro"
Sędzia Stanisław Abłamowicz

Warunkiem uczestnictwa opłacona składka za rok bieżący oraz nalezy wziąć ze sobą rodowód psa.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura oddziału.


Jeśli jesteś członkiem naszego Oddziału i chcesz abyśmy umieścili link
do strony Twojej hodowli, wstaw nasz banner na swojej stronie !!!
W tym celu wytnij poniższy kod i umieść go w jednym z plików "html":


Uwaga! Powstała Galeria agility! Wszyscy członkowie Oddziału zainteresowani zamieszczeniem zdjęcia w galerii mogą przesyłać je na adres biura Oddziału wraz z opisem (wg wzorca z galerii).


ZAWODY OBEDIENCE planowane na dzień 19 lipca - zostały odwołane z powodu rezygnacji Kierownika Zawodów i grupy osób pierwotnie zainteresowanych organizacją zawodów.

Z przyjemnością informujemy, iż dwóch delegatów z białostockiego Oddziału
zostało wybranych przez Zjazdu Delegatów, który odbył sie w Warszawie
w dniach 8-9 maja 2009, do naczelnych władz Związku Kynologicznego w Polsce:
Andrzej Szutkiewicz - członek Zarządu Głównego
Ryszard Gesinowski - członek Głównego Sądu Koleżeńskiego

Z przyjemnością informujemy, iż pięć osób z białostockiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata Dzieci i Młodzieży w Gyula na Węgrzech.
Gratulujemy oraz życzymy sukcesów wszystkim nominowanym w imieniu organizatorów zawodów w Białymstoku.

Walne Zebranie
1 marca 2009 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału.
FOTOREPORTAŻ

Walne Zebranie
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 1 marca 2009 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33.

Informujemy, iż składka członkowska za 2009 rok wynosi 60 zł.
Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Prezydium Kolegium Sędziów uprzejmie informuje, że teoretyczny egzamin sędziowski planowany jest na 21-22 lutego 2009 roku.
Komplet dokumentów należy przesłać do biura Zarządu Głównego w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2009 roku.

Ranking za sezon wystawowy 2008.
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 31 stycznia 2009.


Przypominamy, że warunkiem umieszczenia i utrzymania na naszej stronie informacji o hodowlach i reproduktorach, jest opłacenie składki za rok bieżący! Prosimy o opłacenie składki za rok 2008 do 31 marca br. (50 zł) - po tym terminie nastąpi weryfikacja!

Walne Zebranie
9 marca 2008 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału.
FOTOREPORTAŻ

Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 9 marca 2008 r. (niedziela) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku
przy ul. Jurowieckiej 33.

Planowany porządek obrad Walego Zgromadzenia członków Oddziału:
 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 • 3. Powołanie Komisji Mandatowej
 • 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • 5. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • 7. Sprawozdanie z działalności za 2007 r.:
  • a) Zarządu Oddziału
  • b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • c) Komisji Szkolenia
  • d) Finansowej
  • e) Sądu Koleżeńskiego
  • f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 • 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2007
 • 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2008
 • 11. Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Sądu Koleżeńskiego
  • Komisji Rewizyjnej
 • 12. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2007
 • 13. Wolne Wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału
od dnia 22.02.2008 r.

Komunikaty Zarządu Głównego
Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na rok 2008 została ustalona w wysokości 50 zł.

Od 1 stycznia 2008 roku zmianie ulegną wysokości niektórych opłat na rzecz ZKwP:
- rejestracja przydomka hodowlanego - 65 zł,
- rejestracja przydomka w FCI (zarejestrowanego dotychczas w ZG ZKwP) - 40 zł,

Ranking za sezon wystawowy 2007.
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 31 stycznia 2008.

Egzaminy i testy psychiczne
Informujemy, że Oddział w Białymstoku Związku Kynologicznego w Polsce organizuje:

20.10.2007 (sobota)
o godz. 12.00

Przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 30 zł
- sędzia Mieczysław Gątkowski

Testy psychiczne (wszystkie rasy) - 30 zł
- sędzia prób pracy Tadeusz Roszkieiwcz

Egzamin PT (wszystkie rasy) - 90 zł
- sędzia prób pracy Tadeusz Roszkieiwcz

21.10.2007 (niedziela)
od godz. 8.00

Egzamin IPO (wszystkie rasy) - 130 zł
Sędzia prób pracy Tadeusz Roszkiewicz

Miejsce: plac szkoleniowy przy ul. Zacisze (dojazd od ul. Towarowej).
Możliwość treningów na placu:
czwartek od godziny 17 do 20 tej oraz w piątek od 19.30 do 21.
Dodatkowych informacji udziela:
Ryszard Gesinowski tel: 085 676 24 79
Alina Bendiuk tel: 503 957 303

ZKwP O/Białystok serdecznie zaprasza na

Zawody Agility w ramach Pucharu Polski 2007.


Sędzia zawodów:
Jiřina Strnadová (Czechy)

Termin i miejsce przeprowadzenia zawodów:
I Zawody odbędą się 21 lipca 2007 na stadionie MOSIR
ul. 11-go Listopada Białystok / boczne boisko /

II Zawody odbędą się 22 lipca 2007 na stadionie MOSIR
ul. 11-go Listopada Białystok / boczne boisko /

Zgłoszenia zawodników - rozpoczynamy o godz. 8.00 w sekretariacie.

Rozpoczęcie zawodów planujemy na godz. 9.00

Planowane konkurencje:
Egzaminy: A1, A2 i A3
Agility i Jumping Open
Agility 0- Przeprowadzone będą tylko przebiegi Jumping 0

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
tel/fax +48 85 675 22 46
tel/fax +48 85 86918 34

KONTO BANKOWE
PKO BP S.A. I O/Białystok
59 1020 1332 0000 1502 0025 9333

Opłaty
start w jeden dzień - 40zł od psa
start w dwa dni - 60zł od psa

Formularz zgłoszenia
Lista osób zgłoszonych

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 17 lipca 2007 r.

Noclegi:
 • Hotel Awa, Białystok, ul. 27 Lipca 24/1,
  tel.085 6750586 (www.awapark.pl)
 • Hotel Zwierzyniec Mosir, Białystok, ul. Wołodyjowskiego 5,
  tel. 085 7422031
 • Pokoje gościnne, Białystok, ul. Ciepła 40,
  tel. 085 6785862, 085 6785902, 085 67858 79

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie

Egzaminy i testy psychiczne
Informujemy, że w dniu 26.05.2007 (sobota) Oddział w Białymstoku Związku Kynologicznego w Polsce
organizuje:

o godz. 10.00

Egzamin PT (wszystkie rasy) - 90 zł
Egzamin IPO (wszystkie rasy) - 130 zł
Sędzia prób pracy Tadeusz Roszkiewicz

o godz. 13.00

Testy psychiczne (wszystkie rasy) - 20 zł
Sędzia prób pracy Tadeusz Roszkieiwcz

Przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 15 zł
Sędzia międzynarodowy Waldemar Kosmalski

Miejsce: plac szkoleniowy przy ul. Zacisze (dojazd od ul.Towarowej).
Możliwość treningów na placu:
czwartek od godziny 17 do 20 tej oraz w piątek od 19.30 do 21.
Dotkowych informacji udziela Alina Bendiuk tel:503 957 303

Walne Zebranie
4 marca 2007 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału.
FOTOREPORTAŻ

KONKURS!
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku ogłasza konkurs na logo I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Białymstoku oraz na baner reklamujący wystawę w min. dwóch językach.
Propozycje można przesyłać na adres: amigo@animal.pl
Zobacz nadesłane projekty

Walne Zebranie członków Oddziału
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie się w dniu 4 marca 2007 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33.

Uchwała
Zarząd Oddziału w dniu 13 grudnia 2006
przyjął uchwałę mającą na celu dostosowanie informacji zawartych w internecie
do zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych: "na naszej stronie internetowej nie będą zamieszczane adresy zamieszkania naszych członków".

zobaczRanking wystawowy 2006.
Przykładem lat poprzednich zapraszamy do udziału w rankingu wystawowym organizowanym przez oddział białostocki.
Kopie kart ocen proszę przekazywać do biura oddziału wraz z wypełnioną listą wystaw do 15 stycznia 2007.

Testy i przegląd
18/19.11.2006 - BIAŁYSTOK - testy psychiczne i przegląd owczarkow niemieckich

Walne Zebranie
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału odbyło się w dniu 19 marca 2006 roku
FOTOREPORTAŻ

Składka za rok 2007.
Przypominamy o obowiązku opłacenia składki za rok 2007 w wysokości 44 zł ! Wpłat można dokonywać w biurze Oddziału lub na nasze konto w banku. W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku, prosimy o podanie nazwiska członka Związku i rodzaju należności.

Informacje na stronie Oddziału
Warunkiem umieszczenia oraz utrzymania i aktualizacji na naszych stronach informacji o hodowlach, reproduktorach, szczeniętach itp. jest opłacenie składki za rok bieżący do 31 marca 2007!