REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PSÓW TOWARZYSZĄCYCH.

 

1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy                                                                        30 pkt.

2. Pozostawienie psa w pozycji siad i przywołanie do mnie i do nogi                                                15 pkt.

3. Aportowanie i przyniesienie własnego przedmiotu do mnie i do nogi (koziołka 300-800g)        30 pkt.

4. Rozpoznanie i wyszukanie własnego aportu spośród przedmiotów obcych                                 30 pkt.

5. Pozostawienie psa w pozycji siedzącej i wykonanie rozkazów słownych lub optycznych

    waruj, siad, stój.                                                                                                                                       15 pkt.

6. Bieganie psa na komendę i przywołanie do nogi na rozkaz słowny lub optyczny                         20 pkt.

7. Pozostawienia psa z marszu w pozycji siad, stój, waruj i przywołanie do nogi przewodnika

   na rozkaz słowny lub optyczny                                                                                                               30 pkt.

8. Dawanie głosu przez psa na rozkaz słowny lub optyczny                                                                 10 pkt.

9. Pozostawienie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi                                                10 pkt.

10. Pozostawienie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi                                           10 pkt.

 

                                                                                                                            RAZEM                            200 pkt.

 

PUNKTACJA:

Ocena doskonała          192-200 pkt.

Ocena bardzo dobra     180-191 pkt.

Ocena dobra                 160-179 pkt.

Ocena dostateczna        140-159 pkt.

Ocena niedostateczna      0- 139 pkt.