SEKCJA PSÓW OZDOBNYCH I DO TOWARZYSTWA

kierownik sekcji - Agata Banaszek
asystent kynologiczny

dyżury - środy: 17.00 - 18.30
telefon - + 48 603 722 081
e-mail: havanese.agata@gmail.com

Agnieszka Szewczuk - stażysta