Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Białostockiego Oddziału ZKwP
26 lutego 2017 roku

(Zdjęcia: Robert Mroczko & Kamila i Paulina Adamska)