Sprawozdawcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
19 marca 2006 roku