Sprawozdawcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
4 marca 2007 roku