Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
9 marca 2008 roku

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko.)