Sprawozdawcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
1 marca 2009 roku

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko.)