Sprawozdawcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
28 lutego 2010 roku

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko.)