Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
27 marca 2011 roku

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko.)