Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Białostockiego Oddziału
25 marca 2012 roku

(Zdjęcia autorstwa Roberta Mroczko i Izabeli Szematowicz)