Delegaci z białostockiego Oddziału na Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Warszawie
w dniach 27-28 maja 2017.
Andrzej Szutkiewicz
Robert Mroczko

zastępca Ryszard Gesinowski

Władze Oddziału wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 26 lutego 2017 roku.
FOTOREPORTAŻ

ZARZĄD ODDZIAŁU
Andrzej Szutkiewicz - Przewodniczący
Ryszard Gesinowski - Z-ca Przewodniczącego d/s Organizacyjnych
Robert Mroczko - Z-ca Przewodniczącego d/s Hodowlanych
Aneta Fiedoruk - Sekretarz
Krzysztof Dudenko - Skarbnik
Jarosław Gesinowski - Członek
Marcin Siegień - Członek
Katarzyna Maliszewska-Grzybowska - Zastępca Członka
Jorg Barylski - Zastępca Członka

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Izabela Szematowicz - Przewodnicząca
Jarosław Młodzianowski - Z-ca Przewodniczącego
Małgorzata Nowak - Sekretarz
Jerzy Wawrowski - Zastępca Członka
Żochowski Dariusz Hieronim - Zastępca Członka

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Olena Gordovska - Przewodniczący
Paulina Adamska - Z-ca Przewodniczącego
Leszek Wrotnowski - Z-ca Przewodniczącego
Stanisław Skorupa - Członek
Marek Rafałowski - Członek
Agata Narcyza Banaszek - Zastępca Członka
Stachurski Wojciech - Zastępca Członka

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Krzysztof Świeczkowski do 31 marca 2017
Robert Marciniak od 1 kwietnia 2017
Walne Zebranie
28 lutego 2010 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału.
FOTOREPORTAŻ

Walne Zebranie
1 marca 2009 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału.
FOTOREPORTAŻ

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Białostockiego Oddziału
odbyło się w dniu 9 marca 2008 roku
  FOTOREPORTAŻ