web analytics

ZAWIADOMIENIE
Walne Zgromadzenie członków Oddziału
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
Oddziału odbędzie się w dniu 25 lutego 2023 r. (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.
Wydawanie mandatów od godz. 10.15
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Prezydium i Protokolantów
 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 4. Powołanie Komisji Mandatowej
 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie z działalności za 2022 r.:
  a) Zarządu Oddziału
  b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
  d) Sprawozdanie finansowe
  e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022
 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2023
 11. Wybory Władz Związku:
 • Zarządu Oddziału
 • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 1. Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2022
 2. Wolne Wnioski
 3. Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
  W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
  po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
  W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!
  Zapraszamy!
  Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału przed Zebraniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00