web analytics

Witamy na stronach białostockiego oddziału
Związku Kynologicznego w Polsce

Oddział w Białymstoku powstał 1 marca 1970 roku jako jeden z obecnie działających oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce.
Związek Kynologiczny w Polsce – Polski Kennel Klub – powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 47 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych na całym świecie. FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych.
Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. Corocznie ZKwP organizuje w Polsce ok. 190 wystaw psów rasowych, w tym 25 o randze międzynarodowej. Jedynie rodowody potwierdzające pochodzenie, wydane psom przez naszą organizację i oceny uzyskane przez nie na naszych wystawach są uznawane w organizacjach zrzeszonych w FCI.

ZKwP wydaje swoje czasopismo “PIES” – do pobrania online
więcej o ZKwP i FCI
komunikaty ZKwP, regulaminy ZKwP

“Ktokolwiek wymyślił powiedzenie,
że pieniądze nie przynoszą szczęścia,
 zapomniał o słodkich szczeniaczkach”
Gene Hill

OKSP zaprasza na przegląd owczarków niemieckich, testy psychiczne i BH, które odbędą się w dniach 10-11 lipca 2021 od godziny 10.00 w miejscowości Lewickie 2B.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: oksp.zkwp.bialystok@wp.pl, opłaty można dokonać przelewem lub w biurze Oddziału.

 


W związku ze zniesieniem obostrzeń epidemiologicznych Biuro ZKwP jest otwarte:
Wtorek 11.00 -15.00, Środa 16.00 – 20.00, Czwartek 9.00 – 20.00, Piątek 16.00 – 20.00

                   Wszystkie pisma i wnioski skierowane do Oddziałowej Komisji Hodowlanej są rozpatrywane                                                                                                  na zebraniach. 

                                                       Następne zebranie OKH odbędzie się 30.06.2021.

Zapraszamy do składania wniosków na kolejny Przegląd Kwalifikacyjny, który odbędzie się w lipca 2021. 

https://zkwp.bialystok.pl/nowe-zasady-organizacji-przegladu-hodowlanego/

 

      Zapraszamy na szkolenie online z lekarzem weterynarii Panem Kamilem Kędzierskim. Temat szkolenia ,,Pomoc przedweterynaryjna”. Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać drogą e-mailową, e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl lub w biurze Oddziału. Szczegóły dotyczące ceny i godziny spotkania- po ustaleniu wstępnej listy zainteresowanych szkoleniem.

,,Aspekty prawne prowadzenia hodowli” temat szkolenia online, które jest wkrótce planowane z Panią Joanną Szpiega-Bzdoń. Osoby chętne proszę o zapisy poprzez e-mail, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze.

Od dnia 01.01.2021 r. biuro Zarządu Głównego wystawiać będzie ozdobny certyfikat przydomka hodowlanego. Certyfikat w wersji elektronicznej (format PDF) wystawiany będzie dla każdego nowozatwierdzanego przydomka hodowlanego, a dla przydomków już zatwierdzonych- na wniosek hodowcy. Wydruk certyfikatu przydomka na ozdobnym papierze oraz przesłanie na adres hodowcy podlegać będzie opłacie w wysokości 50 zł.

Oddziałowa Komisja Hodowlana przypomina wszystkim hodowcom o obowiązku pisemnego zgłoszenia urodzonych szczeniąt ( zg. z paragrafem 14 pkt h Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ). 

Aktualności

Zobacz nasze najnowsze wpisy

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

 Od 1 lipca 2020r zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00 wyłącznie kontakt telefoniczny

Środa 16.00- 20.00 Biuro czynne dla członków Oddziału z zachowaniem ostrożności sanitarno – epidemiologicznych

Czwartek 9.00 – 13.00 wyłącznie kontakt telefoniczny

Piątek 16.00 – 20.00 wyłącznie kontakt telefoniczny

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy w każdy wtorek, środę oraz czwartek
w godzinach 17.00-20.00

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Od 1 lipca 2020r zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00 wyłącznie kontakt telefoniczny

Środa 16.00- 20.00 Biuro czynne dla członków Oddziału z zachowaniem ostrożności sanitarno – epidemiologicznych

Czwartek 9.00 – 13.00 wyłącznie kontakt telefoniczny

Piątek 16.00 – 20.00 wyłącznie kontakt telefoniczny