web analytics

Witamy na stronach białostockiego oddziału
Związku Kynologicznego w Polsce

Oddział w Białymstoku powstał 1 marca 1970 roku jako jeden z obecnie działających oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce.
Związek Kynologiczny w Polsce – Polski Kennel Klub – powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 47 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych na całym świecie. FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych.
Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. Corocznie ZKwP organizuje w Polsce ok. 190 wystaw psów rasowych, w tym 25 o randze międzynarodowej. Jedynie rodowody potwierdzające pochodzenie, wydane psom przez naszą organizację i oceny uzyskane przez nie na naszych wystawach są uznawane w organizacjach zrzeszonych w FCI.

ZKwP wydaje swoje czasopismo “PIES” – do pobrania online
więcej o ZKwP i FCI
komunikaty ZKwP, regulaminy ZKwP

“Ktokolwiek wymyślił powiedzenie,
że pieniądze nie przynoszą szczęścia,
 zapomniał o słodkich szczeniaczkach”
Gene Hill

W związku z pracami budowlanymi na zewnątrz lokalu w dniu dzisiejszym, nie ma możliwości dostępu do Biura Oddziału. Za utrudnienia przepraszamy!


! INTERCHAMPION !

 Prosimy o przekazanie kopii dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Interchampion-a  w roku 2023 do biura oddziału lub drogą mailową do 23.02.2024 r. 
Adres biura: Warszawska 6A lok.1, 15-063 Białystok
e-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl

Informujemy, że dokumenty do rankingu wystawowego za rok 2023 należy przekazać do biura oddziału lub drogą mailową do 23.02.20224 r. Dokumenty otrzymane po terminie nie będą uwzględniane w rankingu.

 

Adres biura: Warszawska 6A lok.1, 15-063 Białystok

e-mail:biuro@zkwp.bialystok.pl

Informujemy, że listy z biura, które nie zostały odebrane przez hodowcę nie będą ponownie wysyłane.
Zapraszamy po odbiór osobiście do biura, po wcześniejszym sprawdzeniu czy list wrócił. 

09-10.03.2024

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00