web analytics

           ————————————————————————————————————————————————————–                           

                                                                                                                

 

                                                                                 V Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich
                                                                                              Białystok 19.08.2023

 

 

     

                                                                              XII Krajowa Wystawa Psów 2. Grupy FCI
                                                                                              Białystok 20.08.2023

ZKwP Oddział w Białymstoku jako Organizator imprezy kynologicznej utrwala jej przebieg dla celów dokumentowania oraz promocji imprez kynologicznych Organizatora w przyszłości. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy w postaci zdjęcia, filmu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów relacjonowania oraz promocji imprezy kynologicznej. Uczestnicząc w ww. imprezie kynologicznej wyrażają Państwo zgodę na publikację swojego wizerunku lub wizerunku dziecka nad którym sprawujecie władzę rodzicielską lub opiekę na stronie internetowej Organizatora, w serwisie internetowym „FB” oraz YouTube oraz w innego rodzaju materiałach z imprezy przygotowywanych przez Organizatora osobiście lub na jego zlecenie. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator czyli ZKwP. Wszelkie pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez ZKwP na adres e-mail: iodzkwp@zkwp.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany na stronie internetowej ZKwP.

https://www.zkwp.pl/polityka.php

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00