web analytics

Sprawy hodowlane

Przeglądy miotów, krycie, uprawnienia hodowlane, przydomek hodowlany

PRZEGLĄDY MIOTÓW:

Miot należy zgłosić w ciągu 14 dni od urodzenia szczeniąt. Najlepiej zrobić to odsyłając na nasz e-mail wypełniony formularz przeglądu miotu . Na przegląd miotu prosimy umawiać 2 tyg przed planowanym dniem przeglądu. W obu przypadkach można też poinformować nasze biuro telefonicznie.Przeglądy miotu przeprowadzane są u hodowcy (hodowca pokrywa koszty dojazdu komisji do siebie).

Szczenięta powinny posiadać książeczki zdrowia z adnotacją o szczepieniach i odrobaczeniach.Metryki wydawane są z reguły do tygodnia po przeglądzie miotu. W miarę możliwości czas oczekiwania na metryki skracamy do minimum.Prosimy o przesyłanie na adres biuro@zkwp.bialystok.plinformacji o aktualnych miotach celem ogłoszenia ich na stronie.

Hodowca sam decyduje czy chce szczenięta zachipować czy zatatuować i najlepiej uzgodnić to od razu przy zgłaszaniu miotu.

– chipowanie: powinien wykonać lekarz weterynarii wypełniając i podpisując się pod protokołem znakowania, który hodowca musi okazać przy przeglądzie.

– tatuowanie: wykonuje osoba upoważniona w oddziale metodą kleszczową w uchu lub metodą pisakową w pachwinie. Sposób tatuowania trzeba uzgodnić przed przeglądem miotu.                                               

Protokół przeglądu miotu i złożenie dokumentów (karta krycia, karta miotu), potwierdzenie wykonanie znakowania (wykonanie tatuażu lub zachipowanie) stanowią podstawę do wystawienia metryk. Warunkiem odbioru metryk jest uregulowanie należności za dokumenty i przegląd ( w tym koszt dojazdu komisji).

KRYCIE:

W dniu krycia pies i suka muszą mieć spełnione warunki Regulaminu Hodowli, wpisane w swoje rodowody uprawnienia hodowlane (adnotacja: “suka hodowlana” lub “pies reproduktor”) Każde krycie musi być poświadczone “kartą krycia”, którą wykupuje właściciel reproduktora w siedzibie swojego oddziału. W przypadku krycia zagranicznego kartę krycia wykupuje właściciel suki i musi uzyskać na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i czytelną kopię rodowodu reproduktora. Wypełnioną i podpisaną kartę krycia trzeba dostarczyć do oddziału w ciągu 14 dni.

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH:

Do wpisu uprawnień w rodowód, prosimy umawiać się z kierownikami sekcji danej rasy. Należy okazać rodowód i wszystkie inne dokumenty wymagane dla danej rasy. Zachęcamy do przesłania na adres e-mail informacji o reproduktorach w celu umieszczenia ich na naszej stronie.

WYDAWANIE ZGÓD WARUNKOWYCH:

W uzasadnionych przypadkach właściciel psa/suki ma prawo wystąpić do Oddziałowej Komisji Hodowlanej o wyrażenie zgody na krycie psem, który nie spełnia wymogów hodowlanych, pokrycie suki która nie spełnia wymogów hodowlanych lub uznanie miotu. Przypadki takie każdorazowo rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności które przedstawi wnioskodawca. Wniosek o warunek hodowlany należy pobrać, wypełnić i wraz z załącznikami wysłać na e-mail lub dostarczyć do biura oddziału.

PRZYDOMEK HODOWLANY:

Przydomek hodowlany to nazwa hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli musi wystąpić o zatwierdzenie nazwy przydomka hodowlanego. Zgłasza się go za pośrednictwem oddziału na specjalnym formularzu. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

Aby zarejestrować przydomek, trzeba wypełnić  „wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Na wniosku znajduje się 5-pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji.  Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest  do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKWP a informacja ta wraca do naszego biura.

Każdy kto rozważa otwarcie hodowli w pierwszej kolejności musi zadbać o rejestrację przydomka. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone, ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP/FCI.

Przy wypełnianiu wniosku trzeba zaznaczyć jak będzie używany w pisowni: przed czy po imieniu psa np.:

– EGON Wielkie Serce (EGON to imię a przydomek to ‘Wielkie Serce’ i jest pisany po imieniu)

– Wielkie Serce EGON (przydomek pisany przed imieniem)

Ważna jest również pisownia (której później będziemy używać np przy zgłaszaniu na wystawy). Przydomek piszemy literami pisanymi (każdy z członów nazwy zaczynamy dużą literą), a imię psa piszemy DRUKOWANYMI DUŻYMI literami. FCI nie uznaje polskich znaków czyli litera ł będzie występować jako l , i tak samo z ć,ś,ż,ź itp. Tak samo jest w przypadku znaków interpunkcyjnych. W nazwie przydomka nie można umieścić słowa „FCI”.

Baza przydomków hodowlanych FCI:  Baza przydomków hodowlanych FCI

Zarejestrowany przydomek jest chroniony, może zostać przekazany innemu hodowcy na pisemny wniosek właściciela lub w drodze dziedziczenia po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Wszelkie formalności związane z nazwą przydomka załatwiane są w naszym oddziale.

Każdy hodowca i właściciel reproduktora ma obowiązek przestrzegać regulaminu z którego wynikają jego prawa i obowiązki.

Regulamin dostępny jest tutaj:

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH ZKWP 

WSZYSTKIE REGULAMINY ZKWP

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Warszawska 6a, 15-063 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00