web analytics

badanie okulistyczne psów

11.06.2017 (niedziela) badanie okulistyczne psów.

Komisja Hodowlana z przyjemnością informuje, że wzorem ubiegłych lat,
organizuje dla członków Związku badanie okulistyczne psów.
Badania przeprowadzi Dr n. wet. Przemysław K. Bryła
Termin badania: 11.06.2017 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku
ul. Jurowiecka 33.

Ceny bez zmian, jak w ubiegłym roku.
Badanie z wystawieniem certyfikatu :
– 110,00 PLN – przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów – minimum 20 szt,
– 100,00 PLN – przy zgłoszeniu ogólnej liczby psów powyżej 30 psów .
Można również wykonać badania bez certyfikatu:
80 zł (przy 20 psach) i 70zł (przy 30 psach).
Opłatę w całości ponosi właściciel psa.

Osoby chcące uzyskać certyfikat psów proszone są przesłanie danych wg. wzoru:
W treści proszę podać następujące dane:
1. Imię psa z przydomkiem
2. Rasa
3. Kolor
4. Płeć
5. Data urodzenia
6. PKR
7. Numer tatuażu
8. Numer Chip
9. Imię i nazwisko właściciela
10. Adres zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Miasto
13. Telefon kom.
14. E-mail
Obowiązkowo proszę również podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenie potwierdzające z podaniem powyższych danych należy odesłać na adres e-mail: havanese.agata@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać
“zgłoszenie do badania oczu”.
Wszelkich informacji na temat badań udziela
Agata Banaszek, tel. 603 722 081 po godz. 17.00

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00